Aarhus Universitets segl

Christoffer Green-Pedersen

Titel

Professor, Konstitueret Institutleder

Primær tilknytning

Christoffer Green-Pedersen CV

Fagområder

  • Partier og partikonkurrence
  • Dagsordensfastsættelse
  • Politiske beslutninger og reformer
  • Koalitionspolitik
  • Medier og politik

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Min forskning tager udgangspunkt i, hvordan politiske partier konkurrerer med hinanden, særligt om sætte den politiske dagsorden, og hvad denne konkurrence betyder for, hvilke politiske beslutninger der træffes eller ikke træffes om bl.a. flytninge og indvandrere, velfærdsstatsreformer og aktiv dødshjælp. Jeg har også undersøgt, hvilken rolle medierne og deres udvikling spiller for partiernes konkurrence. 

Min forskning har altid fokuseret på Danmark i et komparativt perspektiv, og jeg har bla. arbejdet indgående Holland, Irland og Sverige.

Mit nyeste projekt ser på, hvordan vælgerne opfatter partiernes samrbejde om særligt regeringsdannelse og deres viden om politik

Uddannelse

Jeg underviser i forskellige fag på BA uddannelsen, særligt Offentlig Politik, men har også tidligere undervist i politologisk introduktionskursus og almen statskundskab. Jeg har også undervist en række forskellige seminarer på kandidat- og bacheruddannelsen om partier og partikonkurrence, medier og politik, velfærdsstatens udvikling samt moralpolitiske emner som aktiv dødshjælp og fri abort. Jeg har også vejledt talrige specialer inden for disse emner. 

Jeg har derudover også undervist studerende på Politik og Økonomi uddanelsen i offentlig politik og har undervist cand.public studerende i medier og politik.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle