Aarhus Universitets segl

Charlotte Ulrikka Rask

Titel

Klinisk professor

Primær tilknytning

Charlotte Ulrikka Rask

Fagområder

  • Funktionelle lidelser
  • Helbredsangst
  • Pædiatrisk Liaisonpsykiatri
  • Psykoterapi
  • Sygdomsforståelse

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Gennem 20 år særligt forsket i funktionelle lidelser og helbredsangst hos børn og unge. Endvidere interesse for pædiatrisk liaisonpsykiatri og komorbide psykiske og fysiske lidelser i denne aldersgruppe. Arbejder med epidemiologisk forskning og kliniske behandlingsprojekter i disse områder, herunder udvikling og testning af specialiseret psykologisk behandling i forskellige formater (gruppebehandling, internetbaserede programmer med og uden terapeutstøtte). I de senere år også fokus på eksperimentelle studier af faktorer af betydning for symptom perception. 

Uddannelse

Uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, specialist og supervisor i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge. Mange års erfaring med præ- og postgraduat undervisning i specialet.  Især erfaring med undervisning i funktionelle lidelser og helbredsangst hos børn og unge men også i brug af psykologisk behandling. Underviser på bl.a. medicinstudiet, specialespecifikke kurser i uddannelse af speciallæger eller specialpsykologer, DASEFU's specialistkursus i funktionelle lidelser samt gæsteforelæsninger ved undervisningsinstitutioner, interne kurser på hospitalsafdelinger mv. Vejleder post docs og PhD, forskningsårsstud., medicinstud. i forskningsophold, bachelor og specialeopgaver. Deltager i bedømmelsesopgaver på PhD afhandlinger. Eksaminator for psykiatrieksamen ved Aarhus Universitet.   

Samarbejder

Jeg samarbejder klinisk og forskningsmæssigt med medicinske fagspecialer og afdelinger, herunder pædiatri, hjertekirurgi og afdeling for funktionelle lidelser. Endvidere forskningssamarbejder med Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AUH og Institut for Folkesundhed og Center of Functionally Integrative Neuroscience under AU. Er PI i Copenhagen Child Cohort CCC2000. Er medlem af EURONET-SOMA, et europæisk forskningsnetværk i funktionelle lidelser og partner i ETUDE, et Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network (ITN), støttet af EU, Horizon 2020 Program.

Rådgivning

Har deltaget i bedømmelsesarbejde for bl.a. Danmarks Frie Forskningsfond, National Health and Medical Research Council Australia, Irish Research Council, Icelandic Research Fund. Tidligere medlem af rådgivende forskningsudvalg for TrygFonden, aktuelt bestyrelsesmedlem i Fru C. Hermansens Mindelegat og medlem af PhD stipendieudvalget ved Aarhus Universitet samt af Dansk LudomaniKomité. Deltaget i arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen ifht. beskrivelse af funktionelle lidelser hos børn- og unge i specialeplanen.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle