Aarhus Universitets segl

Karoline Liv Vildlyng

Titel

Informationsspecialist, Informationsspecialist

Primær tilknytning

Karoline Liv Vildlyng

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

  • Kontaktbibliotekar for Filosofi og Idehistorie
  • Informationsspecialist med fokus på referencehåndtering og digitale metoder
  • Udvikler undervisningforløb for referencehåndtering
  • Underviser og vejlede bachelor- og kandidatstuderende i informationssøgning, referencehåndtering og generel brug af bibliotekets analoge og digitale samlinger og ressourcer
  • Udvikler digitalt inkluderende og kompetenceoptimerende undervisningsforløb inden for digitale metoder og dataforståelse til studerende på Arts, Aarhus Universitet.
    • Strik & Kod - workshop der rekontekstualiserer text mining som digital metode, kombineret med kodning i R, i relation til strikning og håndarbejde. Workshoppen har til formål at studerende oplever øget mestring af digitale værktøjer og ressourcer gennem fokus på et håndværk de allerede mestrer; strik. 
    • Afkod kunsten - workshop udviklet særligt til studerende inden for æstetiske fag, museologi, antropologi og historie. Workshoppen har til formål at give teoretisk og praktisk indblik i hvordan studerende kan arbejde kvantitativt og kvalitativt med digitale kunst- og artefaktsamlinger gennem API-kald, dataanalyse og datavisualisering. 

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte aktiviteter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle