Aarhus Universitets segl

Kim Holflod

Titel

Postdoc

Primær tilknytning

Kim Holflod

Kontaktinfo

Mailadresse

Profil

Forskningsområder

Mine forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på, hvordan vi kan skabe og forstærke fremtidens uddannelser med afsæt i nye og anderledes forståelser af deltagelse, samarbejde og relationer – samt legende, kreative og æstetiske metoder. Gennem designbaserede og samskabende tilgange har jeg bl.a. undersøgt tværprofessionelle uddannelsesformer, legende uddannelse og pædagogik og spilbaseret innovation af kultur – og hvilke betydninger, mulighedsrum og problemer, det kan skabe i og for samtidens og fremtidens pædagogik og uddannelser.

Jeg er styregruppemedlem i Center for Higher Education Futures (AU), styregruppemedlem og redaktør i Danish Journal of Education Studies (DJES), koordinator for Enheden for Legeforskning (DPU, AU) samt deltager i forskellige forskningsprogrammer og -netværk knyttet til fremtidsteknologier, digitale æstetikker, professionsforskning og legeforskning. Derudover holder jeg oplæg og workshops som ekspert og konsulent i leg, samarbejde/samskabelse og utopier i relation til pædagogik, uddannelse og samfund.

 

Aktuel forskning – og udvikling

Jeg er for tiden engageret i tre forsknings- og udviklingsprojekter:

’EPIC-WE: Empowered Participation through Ideating Cultural Worlds and Environments’ er et Horizon Europe-finansieret projekt (2023-26) om at skabe afsæt for unge menneskers ’empowered’ deltagelse i Europæisk kultur og deres egne kulturelle fremtider via ‘imagining, creating and exchanging cultural values and heritage through game-making’. Projektet undersøger og udvikler nye teorier, modeller og praksisser for kulturel deltagelse, ’empowered participation’, tværsektoriel innovation og spiludviklingsformater i krydsfeltet mellem kultur, spil, værdier og medborgerskab på tværs af fem Europæiske lande. Mine roller i EPIC-WE er dels som forsker og dels som task lead og hub lead. https://epic-we.eu/ 

’P+L Praxis’ (2023-26) er et projekt finansieret af LEGO Fonden og de danske professionshøjskoler om at samskabe og udvikle nye og alsidige deltagelsesmuligheder for børn og unge i dagtilbud og skole – og i uddannelse og praksis – gennem legs kvaliteter og karakteristika. https://playful-learning.dk/pl-praxis/  

’Signaturpædagogik på professionsuddannelser’ er et mindre projekt, hvori jeg undersøger signaturpædagogik på professionsuddannelser, hvordan det adskiller sig fra professionsdidaktikker og professionsuddannelsesdidaktikker og hvordan det kan bidrage til nye måder at tænke, tale om og gøre pædagogik og uddannelse.

 

Undervisning og vejledning

Jeg underviser og vejleder særligt i tværprofessionelt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt legeteori, designteori, spekulative metoder, uddannelsesteknologi og uddannelse i samskabende, dialogiske og utopiske perspektiver.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle