Aarhus Universitets segl

Kirsten Jensen

Titel

Erhvervschef

Primær tilknytning

Kirsten Jensen

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Arbejdsområder

Ansvarlig for – via erhvervsdirektøren - sparring til AU’s erhvervsudvalg. Samt ansvarlig for effektiv sekretariatsbistand til udvalget i form af at sikre, at udvalgets beslutninger implementeres og kommunikeres såvel internt som eksternt. Herunder at processerne tilrettelægges tydeligt og hensigtsmæssigt blandt andet med mest mulig tid til inddragelse af relevante organer, samarbejdspartnere mfl.

Medlem af Erhvervsudvalget på Aarhus Universitet

Formand for den administrative koordinationsgruppe, der bistår erhvervsudvalget med beslutningsoplæg, implementering og administrativ support m.v.

Medlem af den administrative baggrundsgruppe for bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, som rektor er medlem af.

Medlem af styregrupper ift. samarbejde med kommuner samt involveret i indgåelse af aftaler med kommuner, regioner, business regions og endelig større samt små og mellemstore virksomheder. 

Erhvervschef og med i ledergruppen for Erhverv og Innovation.