Aarhus Universitets segl

Marie Balle Sjøgaard

Titel

Ph.d.-studerende, M.Sc. Molekylær Medicin

Primær tilknytning

Marie Balle Sjøgaard

Fagområder

  • Diabetes Mellitus
  • Diabetisk polyneuropati
  • Smertefuld diabetisk neuropati
  • Hudbiopsier

Kontaktinfo

Mailadresse

Forskning

Perifer neuropati (nerveskader) er en almindeligt forekommende komplikation til diabetes (diabetisk polyneuropati). Omkring halvdelen af de påvirkede individer udvikler smertefuld diabetisk polyneuropati. Den underliggende mekanisme der leder til diabetisk polyneuropatiog smertefuld diabetisk polyneuropatier på nuværende tidspunkt ikke klarlagt. Dette bevirker mulgihederne for tidlig diagnosticering af diabetisk polyneuropati samt behandlingen af smertefuld diabetisk polyneuropati der langt fra er optimal, hvor der enten slet ikke eller kun delvist kan opnås delvis smertedækning hos de påvirkede individer.

I min forskning forsøger jeg derfor at klarlægge de ændringer der sker i periferien hos individer med diabetisk polyneuropati og smertefuld diabetisk polyneuropati, som et led i at belyse de underliggende mekanismer samt identificere mulige biomarkører og mulige targets til fremtidig behandling

Metodemæssigt undersøger jeg tilstedeværelsen og graden af nerveskade vha. diverse kliniske metoder og hudbiopsier. I biopsierne kigger jeg på forskellige parametre inkl. vævets struktur og plasticitet samt protein ekspression. Hertil benytter jeg bl.a. mikroskopi, immunhistokemi, stereologi og multiplexing indenfor immunfarvninger, mm..

Samarbejder

Mit ph.d.-projekt udgår som en del af et stort samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Steno Diabetes Center Nordjylland

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle