Aarhus Universitets segl

Mads Daugbjerg

Titel

Lektor

Primær tilknytning

Mads Daugbjerg

Fagområder

  • Antropologi
  • Kulturarvsstudier
  • Nationalisme og national identitet
  • Oplevelsesøkonomi og turisme
  • Sted- og landskabsteori

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Jeg forsker primært i problemstillinger knyttet til kulturarv, kulturturisme og national identitet. I en række projekter har jeg fokuseret særligt på sporene fra krige og konflikter, både historiske og igangværende. Jeg arbejder antropologisk men altid i dialog med en række nabofag og med det tværfaglige felt kulturarvsstudier. Jeg har indtil nu lagt min hovedvægt på vestlige samfund og har udført langvarige etnografiske feltstudier i Danmark og USA.

Uddannelse

Jeg har undervist og vejledt på fem forskellige uddannelser på Aarhus Universitet gennem tiden: antropologi, oplevelsesøkonomi, museologi, sustainable heritage management og human security. Jeg har vejledt seks ph.d.-studerende, heraf tre som hovedvejleder, og mere end 55 kandidatspecialer. Jeg var afdelingsleder for Afdeling for Antropologi 2018-21 og, inden da, ph.d.-programleder for Antropologi, Globale studier og Religionsvidenskab 2015-18.

Samarbejder

Jeg forsøger at bidrage til belysningen og løsningen af samfundsmæssige udfordringer, hvor jeg kan, og jeg værdsætter samarbejdet med partnere udenfor universitetets mure. Eksempler på partnere fra tidligere projekter er turismeorganisationen Visitdenmark, Ringkøbing-Skjern kommune samt et antal museer og andre kultur- og turismeaktører. I 2013 blev jeg tildelt Tietgenprisen for mit arbejde med at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle