Aarhus Universitets segl

Mette Svart Kristiansen

Titel

Lektor

Primær tilknytning

Mette Svart Kristiansen

Fagområder

  • Historisk arkæologi
  • Landbebyggelse, gårde og bygninger
  • Bondesamfundets materielle kultur

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Siden 2017 projektleder og hovedredaktør i forskningsnetværket MIRUDA - Middelalderens rurale Danmark, som sætter fokus på resultaterne af mange års arkæologiske undersøgelser af den middelalderlige landbebyggelse.

For tiden er min forskning desuden rettet mod nyere og nyeste tid, hvor jeg gennem kildepluralistiske studier, men i et primært materielt perspektiv, blandt andet undersøger bønders sociale strategier og resiliente handelsnetværk samt landarbejdernes levevilkår

Uddannelse

Jeg underviser bredt inden for fagets metode, teori og empiri på BA- og MA kurser, herunder feltkurser i arkæologisk udgravning. 

Samarbejder

Jeg samarbejder for tiden med en række kulturhistoriske museer med arkæologiske ansvarsområde om at få opdateret vores videns- og beslutningsgrundlag for nye spørgsmål og strategier for fremtidige arkæologiske undersøgelser af den middelalderlige landbebyggelse i projektet MIRUDA. Jeg indgår desuden i en række nationale og internationale råd og netværk med deltagelse af museer og universiteter.

Rådgivning

Som medlem af Det arkæologiske udvalg rådgiver jeg Slots- og Kulturstyrelsen og jeg har deltaget i udarbejdelsen af styrelsens strategi for udgravninger af den middelalderlige landbebyggelse

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle