Aarhus Universitets segl

Marianne Zandersen

Titel

Seniorforsker, Dr.rer.pol.

Primær tilknytning

Marianne Zandersen

Fagområder

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Marianne Zandersen, Dr.rer.pol., er seniorforsker i miljøøkonomi ved Sektion for Miljøsamfundsvidenskab og Geografi, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Marianne har mere end 20 års erfaring med forskning og rådgivning i Europa, Afrika og Asia.

Marianne tog sin doktorgrad ved Hamborg Universitet og International Max Planck Research School on Earth System Modelling (IMPRS-ESM) i Tyskland.

Forskning

Marianne Zandersen forsker i miljø- og adfærdsøkonomi inden for by- og bynære systemer, naturbaserede løsninger, klimaforandringer og økosystemforvaltning på tværs af forskellige habitater (skove, landbrug, kyst, hav, bjerge). Dette omfatter analyser af opfattelser, værdier, villighed til at betale for forbedringer eller villighed til at acceptere en forværring af forholdene og incitamentsbaserede mekanismer såsom betaling for økosystemtjenester, skatter eller tilskud til at reducere eksternaliteter eller forbedre den optimale levering af sociale goder såsom ren luft, vand og biodiversitet.

Samarbejder

Marianne Zandersen koordinerede H2020-projektet 'REGREEN' (2019-2024) om naturbaserede løsninger i forhold til at fremme retfærdige, sunde og grønne transitioner af byer i Europa og Kina. Hun leder i øjeblikket en arbejdspakke om de økonomiske og finansielle resultater af naturbaserede løsninger i Horizon Europe-finansierede projekt Invest4Nature (2022-2026) og leder også en arbejdspakke om evidens, der understøtter systemisk forandring i Horizon Europe-finansierede projekt GoNaturePositive (2024-2027). Hun er projektleder fra Aarhus Universitet i det Danida-finansierede CREAM-projekt (2019-2025) og projektleder fra Aarhus Universitet i European Topic Center for Climate Change Adaptation and LULUCF of the European Environment Agency (EEA ETC/CA) (2022-2026). Hun har et bredt samarbejdsnetværk i hele Europa samt i Kina og Ghana.
Marianne er med til at lede forskningsaktiviteten om modstandsdygtighed og tilpasning i iClimate - Aarhus Universitets tværfaglige center for klimaforandringer.

Marianne var en del af det danske nationale partnerskab for biodiversitet (2023-2024), der gav anbefalinger til miljøministeren om handlinger fra industrien, foreninger og offentlige institutioner om at forbedre biodiversiteten og naturpositive handlinger.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle