Aarhus Universitets segl

Simon Skov Fougt

Titel

Lektor, Lektor

Primær tilknytning

Simon Skov Fougt

Fagområder

  • Læsning
  • Multimodalitet
  • Scenariedidaktik
  • Teknologi
  • Lærerkompetenceudvikling

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer med linjefag i fransk og musik (1998) og senere dansk (2001). Jeg er cand.pæd. i didaktik dansk (2009) og har skrevet ph.d. om lærerkompetebnceudvikling, scenariedidtik og it (2015).  Har arbejdet som folkeskolelærer 1998-2010, som adjunkt, timelærer og lektor opå læreruddannelsen (2010-2012 og 2016-2019). Er forfatter til og konsulent på en række læremidler både analogt og didgitalt til primært dansk i grundskolen. Se mere på www.simon-skov-fougt.dk 

Forskning

Jeg er national forskningsleder på den internationale læseundersøgelse PIRLS, som undersøger elevers læsning i 4. klasse. Derudover er jeg optaget af, hvordan omverdenen kan integreres i undervisning gennem den såkaldte scenariedidaktik. Og herunderunder interesserer jeg mig for it og teknologi, multimodalitet og lærerkompetenceudvikling.

Uddannelse

Jeg underviser primært på kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, og vejleder ph.d.-studerenede

Samarbejder

Jeg samarbejder bredt med både danske og udenlandske universiteter, dels om læsning, dels om scenariedidaktik. Aktuelt samarbejder jeg med Rudersdal Kommune om en undersøgelse af udviklingen af læselyst i grundskolen.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle