Aarhus Universitets segl

Troels Bøggild

Titel

Lektor, PhD

Primær tilknytning

Troels Bøggild

Fagområder

  • Vælgeradfærd
  • Politisk tillid og polarisering
  • Statistik og kvantitativ metode
  • Sociale medier
  • Politikeres og partiers adfærd

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Jeg forsker i vælgeradfærd og borgernes politiske holdninger, herunder især hvad der skaber politisk mistillid og polarisering blandt befolkningen. Jeg har i flere år analyseret effekter af politisk kommunikation og skandaler og er nu forskningsleder på projektet PEERPOL, som undersøger hvordan mistillid og affektiv polarisering opstår og spredes via sociale medier og netværk. 

Derudover beskæftiger jeg mig med politikeres og politiske partiers adfærd og anvender primært statistiske og eksperimentelle metodiske tilgange. 

Uddannelse

Jeg underviser og vejleder bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende på Institut for Statskundskab og relaterede uddannelser inden for journalistik og humaniora. Min undervisning introducerer de studerende for den nyeste forskning inden for mit felt med et anvendelsesorienteret fokus på samfundsaktuelle problemstillinger. Jeg underviser og vejleder bl.a. i Offentlig Politik, Almen Statskundskab, og Metode (BA) og i politisk adfærd, psykologi, mistillid og polarisering (KA og Ph.d.).

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle