Aarhus Universitets segl

Ulrik Nissen

Titel

Lektor, Ph.d., Dr. theol.

Primær tilknytning

Ulrik Nissen CV

Fagområder

  • Etik
  • Religionsfilosofi
  • Systematisk teologi

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Jeg er teolog med en primær interesse i kristen og teologisk etik med vægt på tysk, protestantisk teologi i løbende samtale med betydningsfulde nutidige teologer primært fra en angloamerikansk kontekst. Jeg er blevet dannet og er modnet som teolog, akademiker og forsker i traditionen fra Aarhus teologien. Jeg anerkender mine bånd til denne tradition, ligesom jeg har et ønske om at gå ud over den. Det indebærer en forankring i en skandinavisk og tysk filosofisk og teologisk tradition med tænkere som Martin Luther, Immanuel Kant, Dietrich Bonhoeffer og K. E. Løgstrup. På det seneste har min forskning også inddraget fransk og tysk fænomenologi (især Maurice Merleau-Ponty, Bernhard Waldenfels og Michel Henry). Min forskningsprofil er derfor kendetegnet ved at trække på betydningsfulde kontinentale tænkere primært fra en filosofisk, protestantisk tradition. Samtidig er min tilgang til teologisk etik præget af en kontinuerlig inspiration fra nutidig angloamerikansk teologi og filosofi. 

Forskning

Min nuværende forskning koncentrerer sig om at færdiggøre en monografi om den responsive krop med særligt henblik på teologisk antropologi og konkrete bioetiske emner. Jeg har forskningsorlov i foråret 2024 med det sigte.

Mine øvrige seneste bøger er: 

Kærlighedens ansvar (Forlaget Eksistensen) (2022). Bogen udfolder kristen etik og gør rede for, hvordan den kristne kærlighed bør præge det kristne menneskes gensvar i forhold til såvel etikkens grundlag som konkrete områder (særligt bioetik, økonomiske spørgsmål, migration og naturetik).

Offentlighedsteologi. En introduktion (2022) indfører i begrebet offentlighedsteologi. Bogen er redigeret sammen med Jonas Jørgensen og Birgitte Stoklund Larsen. En række fremtrædende bidragsydere har skrevet de forskellige kapitler.

De ti bud (Bibelselskabets forlag) (2022). En teologisk etisk læsning af de ti bud, hvor jeg under inddragelse af skønlitteratur, filosofi, kunstværker og andre bibelske tekster udlægger de ti buds aktuelle betydning for både den almene etiske debat og som vejledning for en kristen livsførelse. 

Invitationer til foredrag eller forskningssamarbejde omkring disse områder hilses velkomment.

Uddannelse

Jeg har haft ansvar for forskningsbaseret undervisning, vejledning og eksamen på både BA (+20 kurser), KA (+20 kurser) og ph.d.-niveau (6 kurser) på 4 forskellige fakulteter og flere uddannelser, selv om min primære erfaring er fra teologi. På teologi og diakoni har jeg vejledt +40 BA opgaver eller kandidatspecialer. Ligesom min forskning er min undervisningsprofil både international og -disciplinær. Denne profil har udviklet sig fra min tidlige undervisningsstilling i USA (PLU, Tacoma, WA), hvor jeg underviste i BA-kurser, til min brede erfaring på Aarhus Universitet, hvor jeg som lektor har undervist både på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Fakultet og det nuværende Faculty of Arts. Januar 2022-december 2023 underviste jeg i flere BA- og masterkurser som professor II ved MF Norwegian School of Theology, Religion and Society (Oslo). Jeg har været ph.d.-vejleder for fire projekter, der spænder fra robotteologi, sjælesorg i sundhedsvæsenet, kirkens udfordringer i et pluralistisk samfund til fødevareetik.

Arbejdsområder

Mine arbejdsområder er forskning, undervisning og vejledning indenfor etik, religionsfilosofi og systematisk teologi. Jeg holder også talrige foredrag indenfor disse områder.

Min forskning udtrykker sig ved udgivelse af forskningstekster, forskningsledelse, samarbejde med andre forskere og ansøgninger om bevillinger til projekter sammen med andre forskere. Det er en meget vigtig prioritering for mig at støtte og fremme yngre forskeres muligheder for enten ph.d. stipendier eller postdoc ansættelser.

Alle henvendelser om samarbejde, ønsker om vejledning eller foredrag indenfor disse områder hilses velkommen.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle