Aarhus Universitets segl

Cathrin Guldager Sørensen

Titel

Sikkerhedsrådgiver for Farlig Gods

Primær tilknytning

Cathrin Guldager Sørensen

Fagområder

  • Sikkerhedsrådgiver for farligt gods
  • Kemikalie konsulent
  • Farligt affald koordinator
  • Kemikaliesikkerhed
  • Farligt Gods

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Lige siden jeg, for første gang trådte ind i et laboratorie i 90´erne, har jeg været imponeret over de mange spændende analyser der foretages i et laboratorie og haft stor respekt for sikkerheden i et laboratorium.
Vigtige parametre som tilrettelæggelse/planlægning af et forsøg, er med til at sikre sikkerheden og gør at man kan arbejde med meget farlige kemikalier uden at blive eksponeret.
Jeg brænder for at formidle sikkerhed i laboratoriet via min rådgivning/undervisning. 

Uddannelse

Min undervisningsfilosofi bygger på dialog frem for enetale.

Jeg underviser i Farligt gods ad vej (ADR 1.3) for pakkere af kemikalie- og klinisk risiko affald og for pakkere og chaufører der skal transportere farligt gods i forbindelse med f.eks. feltarbejde, flytning af kemikalier.

Farligt gods på fly (IATA) til personale der sender biologiske prøver, tøis, flydende kvælstof og mindre mængder der er undtaget.

Kemikaliesikkerhed, kemisk risikovurdering og klassificering/mærkning af kemikalier.

Samarbejder

Deltager og samarbejder med:

AU´s Kemikalienetværk.
Leverandører/behandlingsanlæg af faligt affald.
AU´s kemikalie- og klinisk risiko affaldsansvarlige, for at sikre høj sikkerhed på området.
AU Indkøb udbud vedr. vedrører farligt gods, farligt affald og kemikaliesikkerhed.
AU´s CO2-reduktion i laboratorier, udarbejdet AUs grønne lab guide.
Observatør ved Health arbejdsmiljøudvalg (FAMU).
Sikkerhedsrågiver netværk med regionerne i Danmark
Advisory Board vedr. arbejdsmiljø Dansk Laborant Forening.

Rådgivning

Jeg rådgiver omkring sikkerhed i laboratoriet, farligt affald og farligt gods.

Arbejdsområder

Sikkerhedsrådgiver for farligt gods, sikre farligt gods reglerne efterleves og udarbejder årsrapport. Uddanner medarbejdere i farligt gods.

Farligt affalds koordinator, udarbejder sorteringsvejledninger, uddanner kemikalie affaldsansvarlige, sikre reglerne for farligt affald efterleves.

Kemikalie konsulent, rådgiver og underviser omkring kemikalie sikkerhed.