Aarhus Universitets segl

Thomas Maribo

Titel

Professor, Ph.d.

Primær tilknytning

Thomas Maribo

Fagområder

  • Rehabilitering

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Jeg kombinerer mine akademiske uddannelser med min erfaring som fysioterapeut. Mit arbejdsfelt er klinisk praksis og forskning i rehabilitering. Mit forskningsfokus er biopsykosocial rehabilitering og funktionsevne i folkesundhed med fokus på hjerterehabilitering. I de seneste år har jeg i mit klinisk arbejde fokuseret på hjerterehabilitering, hvilket har givet mig værdifuld erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og ikke mindst samarbejde med patienter og pårørende.

Jeg har ledet arbejdet med den danske Hvidbog om Rehabilitering (2022), der viser en dansk definition af rehabilitering, som er godkendt af myndigheder, styrelser og brugerorganisationer på sundhedsområdet og det sociale området. Derudover fungerer jeg som formand for WHO-arbejdsgruppen 'Functioning and Disability Reference Group’.

Uddannelse

Min undervisning tager udgangspunkti min interesse for praksisnær forskning i rehabilitering med involvering af patienter og pårørende. Når jeg underviser, trækker jeg på eksempler fra klinisk praksis, ex patientcases. Jeg blander forelæsninger med praktiske øvelser, gruppearbejde og spørgsmål til de studerende. 

Som forsker, leder og ph.d.-vejleder bruger jeg ofte eksempler fra aktuelle studier eller projekter. Jeg organiserer undervisningsaktiviteter, hvor studerende forbereder sig til undervisningen og arbejder med materialet mellem lektoinerne for at styrke læringen. Jeg bruger studie-spørgsmål, e-læring og peer-feedback til at støtte de studerendes læring, idet mener, at feedback er en væsentlig kompetence for fremtidige sundhedsvidenskabelige fagfolk.

Samarbejder

Med en ansættelse der er delt mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland har jeg gennem mange år samarbejdet på tværs af forskning/uddannelse og klinisk praksis. Jeg leder et forskningsprogram 'Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning (SPR)'der er et samarbejde mellem universitet, kommuner, region  og VIA University College. Læs mere her: https://www.defactum.dk/forskning/praksisnar-rehabiliteringsforskning/Sammen-om-Praksisnaer-Rehabiliteringsforskning/ 

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle