Du er her: AU » Videnudveksling » Efter- og videreuddannelse » Uddannelsestyper » Tompladsordningen

Tompladsordningen

Ansøgning til foråret 2016

Ansøgningsfristen for enkeltfag udbudt i foråret 2016 er den 15. november 2015.

Ansøgning til efteråret 2015

Ansøgningsfristen for enkeltfag udbudt i efteråret 2015 var den 15. maj 2015.

OBS. Det er stadig muligt at søge om eventuelle resterende pladser. Dette gælder kun på Science and Technology for kurser i 2. kvartal, og ansøgningsfristen er den 7. oktober 2015 (se nedenfor). 

Ansøgningsfristen for at søge om optagelse på resterende pladser på fakulteterne Arts, Health og Aarhus BSS var d. 15. august 2015.
Ansøgningsfristen for at søge om optagelse på resterende pladser på fakultetet Science and Technology var d. 3. august 2015 for kurser i Q1 (1. kvartal i efteråret) og d. 7. oktober 2015 for kurser i Q2 (2. kvartal i efteråret).

Der skal søges på hvert enkelt fakultet. Du finder skemaerne under menupunktet Ansøgning.

Hvad er tompladsordningen?

Har du mulighed for at læse i dagtimerne? Så kan tompladsordningen være noget for dig.

På tompladsordningen har du mulighed for at læse enkeltfag, som passer til dine behov og få opgraderet eller udvidet din viden.

Mod betaling kan du følge undervisningen sammen med de fuldtidsstuderende om dagen. Du får samtidig mulighed for at gå til eksamen i faget.

De eneste betingelser for, at du kan blive optaget, er, at du opfylder adgangskravene, og at der er en ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at søge optagelse på.

Hvis der er flere ansøgninger end ledige pladser, vil fordelingen af pladser ske ud fra en hensyntagen til ansøgeres uddannelsesmæssige forudsætninger, tidspunkt for modtagelse af ansøgning samt sigte med ansøgningen. Da Aarhus Universitet modtager og optager tompladsstuderende på en stor del af universitetets uddannelser, vil udvælgelsen ske forskelligt på de enkelte Institutter og i de enkelte studienævn. Du kan forhøre dig hos Efter- og Videreuddannelse på det relevante fakultet.

Læs mere om tompladsordningen ved at følge menuen til højre.Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.09.2015