Aarhus Universitets segl

Deltagerbetaling

Som deltidsstuderende betaler du (eller din arbejdsgiver) selv en del af udgifterne til undervisning og administration. Den anden del yder staten som et tilskud til universitetet i form af et såkaldt taxametertilskud.

Betaling for uddannelse falder i mindre rater

Betalingen for de uddannelser, som strækker sig over mere end et semester, falder i rater. Du skal derfor ikke betale hele uddannelsesudgiften på én gang. Betalingen opkræves normalt én gang pr. semester. Du binder dig derfor kun for et semester ad gangen eller evt. kun for et enkelt fag ad gangen.

Priser og moms

Du kan finde oplysninger om priser på de enkelte uddannelser på hjemmesiden for de forskellige uddannelser og fag. Priser på tompladsfag finder du på det fakultet, der udbyder det pågældende fag.

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Hvad dækker deltagerbetaling?

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Du får først eksamensret i det forløb, du er optaget på, når deltagerbetalingen for forløbet er betalt. Det er heller ikke muligt at få adgang til universitetets undervisnings- og eksamenssystemer, før din betaling er registreret.

Betalingsfrist

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen.

Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din studieplads.

Hvis du søger kort tid inden studiestart eller hvis du er optaget på tomplads, må du forvente en kort betalingsfrist (ofte kun få dage), da afklaringen af, hvorvidt der er ledige studiepladser sker tæt på studiestart og tæt på de frister, der giver universitetet mulighed for statstilskud. Den korte betalingsfrist sikrer også, at du kan få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit studie.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender vi en rykkerskrivelse til oplyste fakturamodtager. Reageres der ikke på rykkeren, vil du blive udmeldt af universitetet.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på det fakultet, din uddannelse tilhører. Her vil du også finde oplysninger om tidsfrister.

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end fastsat af dit fakultet forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Starter din undervisning tidligere end de fastsatte betalingsdatoer vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afmelder dig efter at undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt.

Du vil dog stadig have ret til tre eksamensforsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling).

Særligt for studerende indskrevet under tompladsordningen: Det er ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden, efter at din deltagerbetaling er registreret. Hvis du ønsker at søge merit, skal ansøgningen om merit derfor indsendes sammen med ansøgning om optagelse på tomplads, så universitetet kan behandle de to ansøgninger samlet.