SubUniversity

Universitetsstuderende
som mentorer for gymnasieelever

Aarhus Universitet

SubUniversity holder konference "Mentorforløb som brobygning"

Aarhus Universitet inviterer til minikonference "Mentorforløb som brobygning" tirsdag d. 30. januar 2018.

Konferencen kigger nærmere på, hvordan mentorordninger kan bruges som brobygning i forskellige overgangssituationer, f.eks. overgangen fra gymnasieelev til studerende eller fra ny studerende til en studerende, som føler sig hjemme på studiet. Vi inviterer til at diskutere erfaringer, fordele, udfordringer og fremtidens muligheder med afsæt i oplæg og deltagerinddragende workshops.

·         Hvad er en god mentorordning og hvordan kan den bruges som brobygning?

·         Hvilke muligheder og udbytte findes i en mentorordning?

·         Hvilke kompetencer skal en mentor besidde?

·         Hvordan understøttes unges karrierelæring?

Konferencen tager afsæt i mentorprojektet SubUniversity og henvender sig til alle med interesse for mentorordninger.  

Invitation, program og tilmelding finder du via LINK.

Projekt SubUniversity

SubUniversity er et mentorbaseret projekt for talentfulde gymnasieelever, der kan have/har en barriere i forhold til at vælge en universitetsuddannelse. Gennem projektet får de talentfulde unge mulighed for at møde det faglige og sociale liv på Aarhus Universitet, hvormed de hjælpes til at kunne træffe et studievalg og komme godt fra start. 

 

Mentorprojekter og social mobilitet

Aarhus Universitet afholdte i foråret 2015 minikonferencen 'Mentorprojekter styrker den sociale mobilitet', som blandt andet satte fokus på, hvad gymnasier og universiteter kan opnå ved at deltage i mentorprojekter.

Konferencen markerede samtidig afslutningen på mentorprojektet Udvalgt til Uni, som er forgængeren til SubUniversity.

Find oplæg og taler fra konferencen