Aarhus Universitets segl

Til mentorer

Mentor ved SubUniversity

Mentorrollen

SubUniversity giver gymnasieelever et helt særligt indblik i, hvad det vil sige at læse på en universitetsuddannelse. De bliver sat sammen i mentorgrupper á ca. 15 elever, hvor du som mentor, sammen med en mentormakker, er med til at lede dem på vej. 

I rollen som mentor kommer du og din mentormakker helt tæt på eleverne, og de kommer tæt på jer! For mange af eleverne vil I være deres første møde med universitetsstuderende, så de vil formentlig se jer som rollemodeller eller en slags "storesøster/bror". 

I er med til at skabe en mentorrelation til gymnasieeleverne, der er fortrolig og foregår i en åben atmosfære. Mentorrelationen bidrager på denne måde til elevernes personlige udvikling, læring og til dels afklaring omkring deres fremtidige studievalg. 

Det er derfor rigtig vigtigt, at I er bevidste om jeres rolle som mentor - både i præsentationen af jer selv, jeres hverdag og i dialogen med gymnasieeleverne.

Du vil få mere af vide om mentorrollen, forventningerne til jer og mentorforløbet efter ansættelse på informationsmødet og mentorkurset.

Gode råd

  • Vær bevidste om hvilke signaler og budskaber I synes er vigtige
  • Tal med jeres mentormakker om jeres forskelle og ligheder, styrker og svagheder
  • Evaluer jeres samarbejde løbende
  • Overvej nøje hvordan I præsenterer jer selv på første dagsseminar (og generelt hvordan I præsenterer forskellige ting undervejs i forløbet)