Aarhus Universitets segl

Rammerne for udstedelse af beviser

Relevante regelgrundlag

Se Regler på uddannelsesområdet, herunder særligt:

  • Kapitel 6 i Eksamensbekendtgørelsen (se Bekendtgørelser, Eksamen, merit og karakterbekendtgørelse)
  • Kapitel 4 i Karakterskalabekendtgørelsen (se Bekendtgørelser, Eksamen, merit og karakterbekendtgørelse)
  • Styrelsens vejledning om Diploma Supplement (se Fra Styrelsen)
  • Praktisk vejledning vedrørende eksamensbevis til diplomuddannelser (se Fra Styrelsen)
  • Styrelsens regler vedrørende eksamensbeviser ved juridisk kønsskifte samt ministerens svar (se Fra Styrelsen)

Eksamensbeviser og Diploma Supplement

Aarhus Universitet udsteder automatisk et Diploma Supplement (DS) som et tillæg til alle eksamensbeviser. Et DS-tillæg indeholder en beskrivelse af den uddannelse, dimittenden har taget – herunder indhold, omfang, niveau og erhvervskompetencer. Desuden indeholder tillægget en beskrivelse af Aarhus Universitet og det danske uddannelsessystem.

Som dimittend kan du fx bruge DS-tillægget, hvis du har en videregående uddannelse og gerne vil søge arbejde i udlandet. Udenlandske arbejdsgivere, som ansætter medarbejdere med en dansk videregående uddannelse, kan have glæde af tillægget, fordi det gør det nemmere at forstå din faglige baggrund, og hvilke kompetencer du har opnået gennem din uddannelse.

Diploma Supplement kan ligeledes benyttes, hvis du skal videreuddanne dig i udlandet, fx hvis du ønsker at søge optagelse på en udenlandsk master- eller ph.d.-uddannelse.

Standardbeskrivelse på engelsk af det danske videregående uddannelsessystem

Uddannelses- og forskningsministeriets standardbeskrivelse på engelsk af det danske videregående uddannelsessystem vedlægges eksamensbeviser.

Databeskyttelse på AU

Læs mere om håndteringen af databeskyttelse på AU.