Aarhus Universitets segl

Stærke fagligheder
skaber viden til gavn
for samfundet

Aarhus Universitet står stærkt på kvalitet og fortsat stræben efter forskningsmæssige gennembrud, som er med til at løse komplekse udfordringer - lokalt, nationalt og globalt.

Forskningen går i stigende grad på tværs af landegrænser, sektorer og traditionelle fagdiscipliner. Det er med til at sikre, at de forskningsmæssige gennembrud kan nå nye højder.

Forskningsfaciliteter

FORSKNINGSFORMIDLING

“Entreprenørielle redskaber har gjort os skarpe på vores forskningsprojekt og funding-strategi”

Ella Paldam, postdoc ved Interacting Minds Center, arbejder på at skabe en ny metode til social læring sammen med autistiske børn. Entreprenørielle redskaber har hjulpet teamet bag med at finde kommercielle partnere, etablere en udbytterig dialog samt tilrettelægge en anderledes fundingstrategi end den, hun som forsker har været vant til.

Ella Paldam
Ella Paldam

”Jeg siger ofte, at mit mål er at lave ”humanistisk science for society”. I den mission passer iværksætteri godt ind. For iværksætteri er en af måderne, hvorpå forskning kommer ud og gør nytte i samfundet. Samtidig har jeg oplevet, at de iværksætter-redskaber, jeg har fået, har været med til at gøre vores forskningsprojekt og samarbejde med fonde bedre. Så det er win win.”

Ella Paldam var i 2020 en del af The Kitchens syv-ugers program: Validate your Business Model. Projektet, hun arbejder på, hedder CollaboLearn. Målet er at udvikle en ny metode til social læring baseret på leg sammen med autistiske børn og deres pædagoger, lærere og forældre. Sammen med brugerne udvikler projektet legeaktiviteter og refleksionsrutiner, som giver børnene mulighed for at få sociale erfaringer, der kan danne grobund for videre social læring.

Metoden udvikles i samarbejde med Langagerskolen, og det er ikke spunnet ud til en virksomhed. Men går alt efter planen, håber Ella Paldam og teamet at have et markedsmodent produkt, som kan testes i større skala ved udgangen af 2022.

Business Model Canvas – enkelt og effektivt

Et af de første entreprenørielle redskaber, der gjorde en målbar forskel for Ella Paldam, var modellen Business Model Canvas. Modellen består af ni elementer. Hvert element udgør et led i din potentielle forretning. Fra den værdi, du skaber for din kunde, til hvem dine kunder er, hvilke kanaler du vil bruge til salg, og hvilke udgifter og indkomst du regner med. Ella Paldam fortæller:

”Vi udfyldte modellen mange gange via kurset hos The Kitchen – og på trods af, at vores projekt stadig var på et tidligt udviklingsstadie var det givende hver gang. Modellen hjalp os med at få et overblik samt med at afklare, hvem de bedste samarbejdspartnere ville være i forhold til at føre projektet videre – og hvordan vi skulle pitche til dem, for at få dem ombord.”

Et fælles sprog med samarbejdspartnere

Generelt har flere af de begreber og modeller inden for iværksætteri, som Ella Paldam har lært, vist sig at være en fordel. Ikke kun i forhold til at udvikle ideen – men også i forhold til at kvalificere dialogen med kommercielle samarbejdspartnere og fonde. Postdoc’en fortæller:

”Business-begreberne har bygget et fælles sprogligt ståsted imellem mig som forsker og vores kommercielle samarbejdspartnere. Fx har vi kunnet referere til processer inden for lean business modelling. Det ville jeg ikke have kunnet før kurset i The Kitchen, og det har klart gjort vores dialog lettere og mere kvalificeret.”

Selve det at lære ”business lingo” var også en spændende oplevelse i sig selv siger Ella Paldam. Hun uddyber:

”Nogle steder på Arts har vi måske en modstand imod det ”kommercielle sprog” – men mit råd er, at det er enormt gavnligt at forstå, hvad ”markedet” er. Og så vil jeg sige, at noget af det, vi er bedst til på Arts er at lære nye sprog. Så vi har let ved det.”

En anderledes fundingstrategi

Forskning og iværksætteri har en ting til fælles: Du skal have funding, hvis du skal ud over stepperne, for det er dyrt at udvikle noget nyt. Men nogle gange kan det være en fordel ikke at gå efter den største pengepose først. Ella Paldam fortæller:

”Som forsker er du skolet i at gå efter de store EU-ansøgninger – også selvom du ved, at det kræver mange ressourcer, og at du konkurrerer med alle dine kollegaer. Men med god sparring fra The Kitchen og lederen af Interacting Minds Centre professor Andreas Roepstorff har vi lagt en anden strategi,” fortæller Ella Paldam.

I stedet for at gå efter de store ansøgninger med det samme, er Ella Paldam og teamet bag CollaboLearn gået efter mindre virkemidler, så forskellige dele af projektet har kunnet spire frem. En proces, som sker simultant med ideens modning. Hun beskriver det som at ”hoppe fra sten til sten” i korte udviklingssprint:

”Konkurrencen om mindre virkemidler er mindre. Samtidig fandt vi ud af, at det at arbejde i kortere sprint var en god måde at kvalificere vores idé på. Hver gang vi fik ny funding, blev vores idé skarpere – og vi fik testet, om de samarbejdspartnere, vi havde, var lige så investerede som vi var. Når vi så søgte ny funding, var både idé og teamet bag stærkere.”

Fonde som samarbejdspartnere

Netop tilgangen til samarbejde, fonde og kommercielle partnere har også forandret sig via et mere entreprenørielt mindset hos teamet bag CollaboLearn.

”Jeg tror, en del af mig altid har haft en smule ærefrygt for de store fonde og deres scientific officers. Men bl.a. via processen i The Kitchen kom vi til at betragte dem som samarbejdspartnere og ikke blot en vej til funding. Nogen, der ønsker at investere i gode projekter, der har impact i samfundet. Nogen, der – ligesom os – brænder for at gøre en forskel for autistiske børn. Det mindset gør en kæmpe forskel i hele tilgangen til samarbejde”.

Målet for Ella Paldam og hendes team er nu at søge et større legat. Og via ovenstående proces føler de, at de gør det på et solidt fundament med den helt rigtige kommercielle partner. CollaboLearn er fundet af VELUXFONDEN. Projektet er tidligere støttet af TRYGFonden, PLAYTrack projektet ved Interacting Minds Centre og Sofiefonden. Ella Paldams forskning ind i projektet er desuden støttet af Carlsbergfondet og Innovationsfonden. LEGOFonden har doneret legoklodser til projektet.

Læs mere om The Kitchens tilbud til forskere og programmet Validate your Business Model her 

Ansvarlig
forskningspraksis og forskningsfrihed

Universitetets politik for ansvarlig forskningspraksis understøtter kvalitet og troværdighed i det videnskabelige arbejde.

Aarhus Universitet har fastlagt procedurer, som blandt andet sikrer, at alle medarbejdere har mulighed for fortrolig rådgivning, hvis de oplever tvivl om ansvarlig forskningspraksis.

Ingeniørvidenskab skaber løsninger på globale udfordringer

Forskning i ingeniørvidenskab bidrager til nye, bæredygtige løsninger på nogle af verdens største globale udfordringer inden for bl.a. sundhed, fødevarer, miljø, energi, computerteknologi, mekanik, materialer og byggeri.