Aarhus Universitets segl

Stærke fagligheder
skaber viden til gavn
for samfundet

Aarhus Universitet står stærkt på kvalitet og fortsat stræben efter forskningsmæssige gennembrud, som er med til at løse komplekse udfordringer - lokalt, nationalt og globalt.

Forskningen går i stigende grad på tværs af landegrænser, sektorer og traditionelle fagdiscipliner. Det er med til at sikre, at de forskningsmæssige gennembrud kan nå nye højder.

Forskningsfaciliteter

Forskningsfaciliteter ved fakulteterne

FORSKNINGSFORMIDLING

Gratis sprogkurser til AU-studerende i foråret 2023

Er du interesseret i at styrke dine sprogkompetencer og dermed mulighederne for at komme i praktik eller arbejde i udlandet og bruge sprog i din videre karriere?

Til foråret 2023 udbyder Aarhus Universitet gratis sprogkurser i følgende sprog: 

  • Tysk
  • Fransk
  • Spansk
  • Kinesisk
  • Russisk
  • Ukrainsk

Kurserne er for alle AU-studerende og omfatter ugentlig undervisning. Kurserne er ikke ECTS-givende, men du modtager et kursusbevis fra AU.

Der er et begrænset antal pladser til kurserne.

Læs mere og tilmeld dig her. Tilmeldingsfristen er den 19. december 2022.

Ansvarlig
forskningspraksis og forskningsfrihed

Universitetets politik for ansvarlig forskningspraksis understøtter kvalitet og troværdighed i det videnskabelige arbejde.

Aarhus Universitet har fastlagt procedurer, som blandt andet sikrer, at alle medarbejdere har mulighed for fortrolig rådgivning, hvis de oplever tvivl om ansvarlig forskningspraksis.

Ingeniørvidenskab skaber løsninger på globale udfordringer

Forskning i ingeniørvidenskab bidrager til nye, bæredygtige løsninger på nogle af verdens største globale udfordringer inden for bl.a. sundhed, fødevarer, miljø, energi, computerteknologi, mekanik, materialer og byggeri.