Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningen

Dale T. Mortensen afgik ved døden den 9. januar 2014.

Dale T. Mortensen, Niels Bohr-professor ved Aarhus Universitet, modtog i 2010 nobelprisen i økonomi for sin arbejdsmarkedsforskning.

Jo højere understøttelse, jo længere ledighedsperiode og jo flere ledige. Nobelprismodtager Dale T. Mortensens forskning viser, at der er en klar sammenhæng mellem størrelsen på ledighedsunderstøttelsen, ledighedsperiodens varighed og antallet af ledige.
– Dales teorier handler om, at vi er nødt til at kigge på de enkelte individers reelle opførsel, før vi kan sige noget overordnet på det samfundsmæssige plan. Og vores data viste, at han har ret: En høj understøttelse betyder, at den enkelte ledige bliver mere selektiv i forhold til, hvilket job – eller hvilken løn – vedkommende vil tage, siger Niels Westergård-Nielsen, professor i økonomi.

Økonomer fra Aarhus Universitet har i 30 år arbejdet tæt sammen med Dale T. Mortensen og leveret altafgørende data til hans forskning. Den amerikanske professor har været ansat i et Niels Bohr-professorat ved Institut for Økonomi siden 2006, og han tilbringer hvert år mellem tre og fem måneder blandt studerende og forskere ved Aarhus Universitet. Samtidig er han professor ved Northwestern University i Chicago.

Et frugtbart samarbejde
Dale T. Mortensen er taknemmelig for den hjælp, han har fået fra de aarhusianske økonomer.
– Dale var meget imponeret over de danske data. Vi har simpelthen været førende inden for det felt på verdensplan, og han har altid husket at henvise til Aarhus Universitet og vores forskning i sine egne publikationer, siger Niels Westergård-Nielsen.
Forskerne har senere udvidet Dale T. Mortensens pointe om, at individdata er nødvendige for at lave valide modeller, til også at gælde for virksomheder. Siden da har økonomerne indhentet data fra virksomheder, der på den måde opfattes som individuelle agenter.
– Helt overordnet kan man sige, at Dales teorier har vist, at individadfærd er afgørende for samfundets adfærd. Og det har jo været noget af et paradigmeskifte i forhold til tidligere, hvor ikke mindst marxistiske økonomer satte dagsordenen og hævdede, at det var den anden vej rundt, konkluderer Niels Westergård-Nielsen.

Dale T. Mortensen modtog nobelprisen i økonomi sammen med Christopher A. Pissarides og Peter A. Diamond.