Aarhus Universitets segl

Morten Vils Sørensen

Titel

Chefkonsulent

Primær tilknytning

Morten Vils Sørensen

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Arbejdsområder

Budgetenheden er tovholder for styring, koordinering og rapportering af AU's samlede økonomi og ansvarlige for:

Budget- og budgetopfølgning

Rapportering og beslutningsstøtte til rektorat, universitetsledelsen, bestyrelse samt rapportering til ministerium

AU's økonomistyringsprincipper og -processer

Løbende driftsopgaver som fordeling af finanslovstilskud, interne bidrag og kostprismodellen

Diverse ad hoc-opgaver, økonomisk statistik, analyser, beregninger. 

Budgetenheden kan kontaktes på budgetenheden@au.dk