Aarhus Universitets segl

FORSKNING AF HØJESTE INTERNATIONALE KVALITET

Aarhus Universitets forskning er fri og uafhængig. Universitetet vil øge forskningskvaliteten yderligere i sin stræben efter højeste internationale niveau. 


Aarhus Universitets forskning er fri og uafhængig. Universitetet vil øge forskningskvaliteten yderligere i sin stræben efter højeste internationale niveau. Derfor har universitetet sat som mål at styrke

 • forskningsmæssige gennembrud
 • karriereudvikling og diversitet

MÅL: FORSKNINGSMÆSSIGE GENNEMBRUD

Delmål: Udvikle flere forskningsmiljøer med høj international gennemslagskraft

Universitetet ønsker at skabe flere forskningsmæssige gennembrud. Det forudsætter, at de en­kelte fagdiscipliner, forskningsmiljøer og arbejdsmiljøer udvikles og styrkes yderligere. Målet er, at universitetets forskere vil stå endnu stærkere i den internationale konkurrence, og at samfundet i højere grad vil drage nytte af gennembrud inden for grundforskning, strategisk forskning og anvendt forskning. Derudover vil universitetet fortsat udvikle sin faglige profil, så universitetet også fremover i betydelig grad kan medvirke til at drive samfundsudviklingen.

Delmål: Øget internationalisering

Universitetet ønsker at opnå en højere grad af international konkurrence om de faste stillinger og rekruttering af talentfulde forskere med et højt, internationalt niveau. Dette indebærer også en styrkelse af det internationale engagement hos universitetets fastansatte forskere.  


MÅL: KARRIEREUDVIKLING OG DIVERSITET

Delmål: Styrkelse af forskerkarriereudviklingen

Universitetet ønsker at give alle mulighed for at udfolde sit potentiale og for at udvikle sig fagligt, så de får optimale muligheder for at indgå i forskningssamarbejde på et højt, internationalt niveau, bidrage til forskningsmæssige nybrud og konkurrere om stillinger og bevillinger. Dette gælder de yngre forskere på postdoc- og adjunktniveau, de etablerede fastansatte forskere samt forskningsledere.

Delmål: Mere diversitet i forskningsmiljøerne

Universitetets mål om den højeste forskningskvalitet forudsætter mere diversitet i forskningsmiljøerne. Ambitionen er at arbejde bredt med diversitet for at udnytte den samlede talentmasse bedst muligt. Derfor vil universitetet intensivere arbejdet med hensigtsmæssige rekrutteringsprocesser for at fremme diversitet og undgå diskrimination.   


INDSATSER

Universitetet vil fortsætte følgende igangværende indsatser: 

 • Opnå flere kvalificerede ansøgere til faste stillinger.
 • Øge hjemtag af eksterne midler. 
 • Udvidelse af ingeniørområdet.
 • Udvidelse af it-området.
 • Styrkelse af businessområdet.
 • Fastholde og udvikle et stærkt Arts.
 • Styrkelse af forskning i 0-18-års-området.
 • Junior Researcher Development Programme.
 • Bedre udnyttelse af talentmassen. 

Aarhus Universitet ønsker at skabe flere forskningsmæssige gennembrud. Det forudsætter, at de enkelte fagdiscipliner, forskningsmiljøer og arbejdsmiljøer udvikles og styrkes yderligere.