Aarhus Universitets segl

AU's historie

AU kan snart fejre 100-års jubilæum. Universitetet har siden sin grundlæggelse i 1928 udviklet sig fra 78 studerende til ca. 38.000 studerende i dag.

Scroll ned for at blive klogere på AU’s historie.

1928

Indvielsen

Efter en lang kamp, ihærdigt arbejde og stort sammenhold i byen lykkes det at få indviet universitetsuddannelsen i Aarhus.

’Universitetsundervisningen i Jylland’ starter op med 78 studerende i lejede lokaler, hvor de studerende undervises i fransk, engelsk, tysk og dansk samt propædeutisk filosofi.

1933

Første universitetsbygning indvies

D. 11. september 1933 indvier Kong Christian X den første universitetsbygning. Bygningen er designet af Kay Fisker og C. F. Møller, og designet sætter linjen for bygningerne i Universitetsparken.

Bygningens omgivende græs bliver i 1934 græsset af 20 får. Det viser sig dog at have nogle udfordringer, da fårene spiser de nye skud på de spirende egetræer og distraherer de studerende med deres brægen. Dråben er dog, da en vædder angriber sit eget spejlbillede i et af bygningens store glaspartier.

1935-1942

De første fakulteter oprettes

Fra 1935 til 1942 bliver fem fakulteter oprettet. Det er det Humanistiske, Lægevidenskabelige, Økonomiske, Juridiske (senere samfundsvidenskabelige) og Teologiske Fakultet.

1944

Den nye hovedbygning opføres og besættes

Under den tyske besættelse af Danmark overtager besættelsesmagten kollegiebygningerne 4 og 5. Bygningerne fungerer som hovedkvarter for det tyske politi Gestapo.

Det britiske luftvåben udfører d. 31. oktober 1944 et luftangreb mod kollegiebygningerne for at komme modstandsbevægelsen i Danmark til undsætning. Angrebet er en succes, men ni arbejdere og universitetets kioskdame omkommer desværre under angrebet.

1965-1977

Universitetet har vokseværk

Fra 1965 til 1977 oplever AU en vækst i antallet af studerende fra 5.000 til 15.000.

Billedet er fra en forelæsning på Institut for Klinisk Medicin.

1992

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet oprettes

I 1992 fusionerer Århus Tandlægehøjskole med Det Lægevidenskabelige Fakultet under navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

1997

Første Nobelpris

I 1997 modtager Professor emeritus Jens Christian Skou Nobelprisen i kemi. Jens Christian Skou får i 2018 opkaldt Biomedicins nye hypermoderne forskningsbygning efter sig. 

2006-2007

Nye fusioner

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Handelshøjskolen i Aarhus, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Pædagogiske Universitet fusionerer med AU, der herefter har 9 fakulteter og ca. 34.000 studerende og 9.000 ansatte.

2010

Endnu en Nobelpris

Dale T. Mortensen, gæsteprofessor ved Institut for Økonomi, modtager Nobelprisen i økonomi i 2010. Den nye Dale T. Mortensen Building navngives efter Nobelprismodtageren. Bygningen indeholder bl.a. Internationalt Center.  

2011

Fra 9 til 4 fakulteter

I 2011 gennemgår AU en stor organisationsændring. Antallet af fakulteter reduceres fra 9 til 4: Arts (Kulturvidenskab), Science and Technology (Naturvidenskab og Teknologi), Health (Sundhedsvidenskab) og Business and Social Science (Erhverv & Samfundsvidenskab).

2012

Ingeniørhøjskolen i Aarhus bliver en del af AU

Efter mange års tæt samarbejde bliver Ingeniørhøjskolen i Aarhus en del af AU og er i dag samlet i bygningen Navitas på Aarhus Havn.

2020

Fra 4 til 5 fakulteter

Det største fakultet Science and Technology bliver i januar 2020 opdelt i 2 fakulteter: Technical Sciences og Natural Sciences.  

2025

En universitetsby tager form 

I 2019 overtog Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S det tidligere hospitalsområde lige ved siden af Universitetsparken og gjorde AU til lejer af bygningerne. Overtagelsen betyder, at AU nu har mulighed for at samle og styrke en række uddannelser og forskningsaktiviteter i det centrale Aarhus og derved skabe et tættere campusmiljø. Ombygningen er i fuld gang og forventes at være færdig i 2025.

Mere om AU gennem tiden

 Er du interesseret i at dykke dybere ned i AU's historie, så se mere på auhist.au.dk