Aarhus Universitets segl

TVÆRGÅENDE FORSKNING
TIL LØSNING AF SAMFUNDSUDFORDRINGER

Aarhus Universitet vil etablere strategiske partnerskaber om forskning og uddannelse med udvalgte universiteter med stor forskningshøjde. 


Aarhus Universitet vil styrke og forøge sit bidrag til løsning af de samfundsmæssige udfordringer globalt og nationalt. Derfor har universitetet fastlagt som mål at øge:

  • Internationalt samarbejde
  • Samarbejde mellem fagligheder

MÅL: INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Delmål: Etablere partnerskaber med udvalgte universiteter oq andre aktører

Da mange af samfundsudfordringerne ikke stopper ved grænserne og indebærer løsninger, der forudsætter internationalt samarbejde, vil universitetet etablere strategiske partnerskaber om forskning og uddannelse med udvalgte universiteter med stor forskningshøjde og andre rele­vante internationale aktører. Disse partnerskaber skal blandt andet være med til at øge interna­tionaliseringen og det globale engagement. Samtidig vil universitetet fortsætte sit omfattende internationale samarbejde med eksisterende partnere.


MÅL: SAMARBEJDE MELLEM FAGLIGHEDER

Delmål: Flere interdisciplinære aktiviteter

Løsning af de samfundsmæssige udfordringer fordrer samarbejde mellem fagligheder. Derfor ønsker universitetet flere interdisciplinære aktiviteter på universitetet. Dette gælder eksempelvis inden for bæredygtighed, hvor universitetet vil facilitere og styrke den tværgående forskning og bidrage til det globale samarbejde om FN's verdensmål. Også inden for samfundets sammen­hængskraft vil universitetet styrke det tværgående forskningssamarbejde med særligt fokus på forskellige aspekter af ulighed. Universitetet har helt særlige forudsætninger for at etablere flere tværgående aktiviteter baseret på stærke enkeltdiscipliner, da universitetet rummer en bred fagvifte.

INDSATSER

Universitetet vil fortsætte følgende igangværende indsatser: 

  • Samarbejdsprojekter i de internationale universitetsnetværk The Guild og Circle U.-alliancen
  • Flerfakultært engagement i de tematiske, interdisciplinære centre forankret inden for naturvidenskab og teknik 

Universitetet vil igangsætte følgende nye indsatser:

  • Bæredygtighed
  • Samfundets sammenhængskraft med fokus på ulighed

Universitetet vil facilitere og styrke den tværgående forskning og bidrage til det globale samarbejde om FN's verdensmål. Dette gælder eksempelvis inden for bæredygtighed.