Aarhus Universitets segl

Den nordlige passage

For at sikre en sammenhæng mellem Universitetsparken og Universitetsbyen etableres to nye passager for gående og cyklister under Nørrebrogade. Samtidig renoveres den eksisterende sydlige passage ved Wilhelm Meyers Allé.

Den nordlige passage åbnede i sommeren 2022 og har indgang i Universitetsparken fra Carl Holst-Knudsens vej, tæt ved Samfundsfagenes Kantine, bygning 1321. I Universitetsbyen er åbningen ved det ombyggede bygningskompleks 1870, hvor Institut for Molekylærbiologi og Genetik og AU IT holder til.

Se visualiseringer og billeder af den nordlige passage her på siden. Visualiseringer er udarbejdet af C.F. Møller.


Arkitekturen spiller en særlig rolle
De nye passager etableres med murede teglvægge samt et teglloft med integreret lysloft. Arkitekturen spiller en særlig rolle for at skabe sammenhæng mellem de to områder – fortov, vægge og loft er beklædt med de klassiske ’Aarhus Universitetssten’ i gul tegl på Universitetsparkens side af passagen. Undervejs i passagen sker der en glidende overgang fra gule til røde tegl, som karakteriserer de tidligere hospitalsbygninger i Universitetsbyen. Ved opgangen til Universitetsbyen er passagens mure helt røde.

Det bliver muligt at gå lige igennem de to passager og se hele vejen igennem dem, hvilket har været en prioritet gennem hele designprocessen for at skabe en sikker og behagelig passage. Desuden har det været en betingelse, at passagerne har en vis bredde, som giver plads til både gående og cyklister. I udviklingen af passagerne er der lagt stor vægt på sikkerhed og tryghed for brugerne.