Aarhus Universitets segl

COP28

Hele verdens øjne er rettet mod Dubai, når COP28 løber af stablen fra 30. november til 12. december. Verdens ledere skal endnu engang forsøge at finde løsninger og nå til enighed om, hvad vi skal gøre for at bremse klimaforandringerne. Aarhus Universitet har eksperter med viden om alt fra CO2-udledninger over klimadebat på sociale medier til klimabevidsthed i daginstitutioner.

CO2-udledninger og klimaforandringer


Marit-Solveig Seidenkrantz

Institutleder Institut for Geoscience

Ekspertområder

 • Fortidens klima
 • Klimaprocesser
 • Klimaforandring over tid

Peter L. Langen

Professor, Centerleder Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner og Modellering

Ekspertområde

 • Klimamodeller

 • Klimaforandringer i Arktis

 • Havis og gletchere


Henrik Skov

Professor Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske målinger

Ekspertområde

 • Kortlivede klimakomponenter i den arktiske atmosfære

Ole-Kenneth Nielsen

Chefkonsulent Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner og Modellering

Ekspertområder

 • Emissionsopgørelser
 • Deltager i FNs klimaforhandlinger

Torben Røjle Christensen

Professor Institut for Ecoscience - Arktisk økosystemøkologi

Ekspertområder

 • Arktiske økosystemer
 • Drivhusgasemissioner

Grønne løsninger og deres påvirkning af klimaet


Annette Bruhn

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Marin økologi

Ekspertområder

 • Tangdyrkning som naturbaseret klimaløsning i havet

Dorte Krause-Jensen

Professor Institut for Ecoscience - Marin økologi

Ekspertområder

 • Havgræsser og tang og deres potentiale for CO2-binding i havet.

Landbruget og klimaet


Jørgen Eivind Olesen

Institutleder Institut for Agroøkologi

Ekspertområder

 • Landbrugets klimatilpasning
 • Fødevarer og udledning

Uffe Jørgensen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Ekspertområder

 • Afgrøder til bioraffinering
 • Grøn omstilling gennem cirkulært landbrug

Henrik Brinch-Pedersen

Professor - Sektionsleder Institut for Agroøkologi - Afgrødegenetik og Bioteknologi

Ekspertområder

 • Klimatilpasning af afgrøders egenskaber via molekylærbiologi og genetik

Tommy Dalgaard

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Ekspertområder

 • Landskabs- og arealanvendelse i jordbrugspolitik

Energi, transport og byggeri


Marta Victoria

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Fluider og Energi

Ekspertområder

 • Solceller

Dorthe Ravnsbæk

Professor Institut for Kemi

Ekspertområder

 • Nye former for batterier

Lars Ditlev Mørck Ottosen

Institutleder Institut for Bio- og Kemiteknologi

Ekspertområder

 • Power-to-X
 • Grøn omstilling af fossilafhængige industrier

Gorm Bruun Andresen

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Fluider og Energi

Ekspertområder

 • Energilagring
 • Energisystemer

Steffen Petersen

Professor Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Building Science

Ekspertområder

 • Grøn omstilling af byggesektoren

Thomas Lundgaard

Viceinstitutleder Institut for Bio- og Kemiteknologi

Ekspertområder

 • Biogas

Hans Otto Uldall Fynbo

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Ekspertområder

 • Atomkraft

Klimakrisens påvirkning af natur og biodiversitet


Beate Strandberg

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Ekspertområder

 • Byer og landbrugets påvirkning af biodiversitet

Peter Anton Upadhyay Stæhr

Professor Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Ekspertområder

 • Marine økosystemer
 • Biodiversitet

Rasmus Ejrnæs

Professor Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Ekspertområder

 • Vild natur
 • Biodiversitet

Jacob Carstensen

Professor Institut for Ecoscience - Anvendt marin økologi og modellering

Ekspertområder

 • Iltsvind
 • Kvælstofbelastning

Økonomi, forbrugere og klima


Katarina Elofsson

Professor Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ekspertområder

 • Økonomien bag CO2-fangst og -lagring

Jessica Aschemann-Witzel

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområder

 • Forbrugeradfærd i forhold til fødevarer og bæredygtighed
 • Omstillingen af vores fødevarersystem

Michael Svarer

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområder

 • Miljø- og klimaøkonomi
 • Afgifter, tilskud og regulering

John Thøgersen

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområder

 • Klimavenligt forbrug, genbrug og klimamærkning

Benjamin Sovacool

Distinguished professor Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Ekspertområder

 • Klimatilpasning og omstilling

Klima, politik og jura


Helle Ørsted Nielsen

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ekspertområder

 • Implementering af klimapolitik og klimatilpasningpolitik nationalt og lokalt
 • Regulering og afgifter i landbrugspolitikken

Ellen Margrethe Basse

Professor emeritus Juridisk Institut

Ekspertområder

 • Parisaftalens betydning for klimaindsatsen i dag

Ole Windahl Pedersen

Professor Juridisk Institut

Ekspertområder

 • International miljø- og klimaret
 • Klimaet og menneskerettigheder

Gert Tinggaard Svendsen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Klimapolitik og - diplomati
 • Lobbyisme og særinteresser på klimaområdet

Klimabevidsthed, kultur og samfund


Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Grøn omstilling og dagtilbud

Brandi S. Morris

Adjunkt Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområder

 • Kommunikation og klimaforandringer

Amalie Scheel Nielsen

Ph.d.-studerende Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Ekspertområder

 • Klimadiskussioner på sociale medier

Esben Bjerggaard Nielsen

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Retorik

Ekspertområder

 • Klimadebat og miljøbevægelser

Felix Riede

Professor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Ekspertområder

 • Klima, miljø og samfund i oldtiden
 • Ekstreme klimahændelser (fx vulkanudbrud, jordskælv og tsunamier)

Peter Mortensen

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk

Ekspertområder

 • Klimalitteratur

Susanne Højlund Pedersen

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Ekspertområder

 • Klima og mad

Jussi Parikka

Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Ekspertområder

 • Kunst som formidling af klima