Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ekspertliste: Coronavirus

Spredningen af coronavirus får større og større effekt på verdenssamfundet. Virussen og omtalen af den kan skabe bekymring på en lang række fronter, og Aarhus Universitets forskere kan hjælpe til at oplyse, nuancere og perspektivere.


Eksperter i COVID-19 fra Aarhus Universitet:

Søren Riis Paludan / Professor ved Institut for Biomedicin
Mail: srp@biomed.au.dk
Tlf.: +45 2899 2066
Ekspertvinkel: Virus og vacciner

Lars Jørgen Østergaard / Klinisk lærestolsprofessor ved Institut for Klinisk Medicin - Infektionssygdomme
Mail: lars.ostergaard@clin.au.dk 
Tlf.: +45 7845 2800 / +45 5151 3140
Ekspertvinkel: Infektionssygdomme, stor praksisviden om, hvordan Aarhus Universitet modtager smittede patienter.

Christian Wejse / Lektor ved Institut for Folkesundhed
Mail: wejse@ph.au.dk 
Tlf.: +45 5194 4519
Ekspertvinkel: Globalt perspektiv på epidemier, infektioner og immunsystemet. 

Trine Mogensen / Professor ved Institut for Biomedicin
Mail: trine.mogensen@biomed.au.dk 
Tlf.: +45 2012 5280
Ekspertvinkel: Immunrespons mod coronavirus, genetiske og andre aspekter ved øget modtagelighed og sværhedsgrad af infektionssygdomme, klinisk billede, sygdomsmekanismer, (eksperimentelle tiltag til nye behandlinger). 

Christian Kanstrup Holm / Lektor ved Institut for Biomedicin
Mail: holm@biomed.au.dk
Tlf.: +45 2096 8754
Ekspertvinkel: Identifikation af nye targets for udvikling af bredspektret anti-viral behandling, SARS-CoV2 i humane lungemodeller og immunforsvaret respons på SARS-CoV2 infektion.

Rune Hartmann / Professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
Mail: rh@mbg.au.dk 
Tlf.: +45 8715 5469 / +45 2899 2578
Ekspertvinkel: Hvordan virus genkendes af vores immunforsvar, hvordan coronavirus skjuler sig for vores immunforsvar, menneskets genetiske sammensætnings betydning for vores modtagelighed over for virusinfektioner, herunder Corona virus og interferoner og deres anvendelse som antiviral medicin.

Jakob Bek-Thomsen / Lektor ved Institut for Kultur og Samfund
Mail: idejbt@cas.au.dk 
Tlf.: +45 8716 2285 / +45 2617 9655
Ekspertvinkel: Medicinsk historie og idéhistorie, epidemier og politik.

Niels Brimnes / Lektor ved Institut for Kultur og Samfund
Mail: hisnb@cas.au.dk 
Tlf.: +45 8716 2215
Ekspertvinkel: International sygdomsbekæmpelse i historisk perspektiv, sygdomsbekæmpelse i Indien i historisk perspektiv og vaccinationer og vaccinationsskepsis i historisk perspektiv. 

Uwe Skoda / Lektor ved Institut for Kultur og Samfund
Mail: skoda@cas.au.dk 
Tlf.: +45 8716 2325
Ekspertvinkel: Indiske forhold

Jens Seeberg / Professor MSO ved Institut for Kultur og Samfund
Mail: jseeberg@cas.au.dk 
Tlf.: +45 8716 2117 / +45 2059 6770
Ekspertvinkel: Epidemiske sygdomme, herunder den sociale smittes betydning for epidemiens dynamik og epidemiske sygdomme i Danmark (COVID-19, AIDS, medicinresistens) og i Asien, særligt Indien (tuberkulose, medicinresistens). 

Michael Bang Petersen / Professor ved Institut for Statskundskab
Mail: michael@ps.au.dk 
Tlf.: +45 8716 5729 / +45 2077 5944
Ekspertvinkel: Hvordan generel bekymring for smitte (ikke specifikt corona) kan påvirke vores adfærd over for fremmede.

Philip Schröder / Professor ved Institut for Økonomi
Mail: psc@econ.au.dk
Tlf.: +45 8716 4971 / +45 3022 9123
Ekspertvinkel: Handelsrelationer og økonomiske relationer.

Lars Thorup Larsen / Lektor ved Institut for Statskundskab
Mail: lars@ps.au.dk 
Tlf.: +45 8716 5701 / +45 2674 8885
Ekspertvinkel: Sundhedsvæsen og Corona-respons i USA, WHO og sundhedspolitik generelt. 

Derek Beach / Professor ved Institut for Statskundskab
Mail: derek@ps.au.dk 
Tlf.: +45 8716 5629
Ekspertvinkel: EU's håndtering af kriser, inklusiv coronakrisen. 

Svend-Erik Skaaning / Professor ved Institut for Statskundskab
Mail: skaaning@ps.au.dk 
Tlf.: +45 8716 5595 / +45 6133 5244
Ekspertvinkel: Demokrati i krisetider og borgerrettigheder. 

Søren Pold / Lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur
Mail: pold@cavi.au.dk 
Tlf.: +45 8716 1994
Ekspertvinkel: Coronakrisen og digital kunst og kultur.

Winni Johansen / Professor ved Institut for Virksomhedsledelse
Mail: wj@mgmt.au.dk 
Tlf.: +45 9350 8699 / +45 2026 5033
Ekspertvinkel: Krisekommunikation: hvad kan myndigheder og virksomheder gøre med kommunikation i en sundhedskrise? Hvordan påvirker mediernes omtale af virusudbruddet den brede befolkning?

Finn Frandsen / Professor ved Institut for Virksomhedsledelse
Mail: ff@mgmt.au.dk 
Tlf.: +45 9350 8637 / +45 2627 6049
Ekspertvinkel: Krisekommunikation: hvad kan myndigheder og virksomheder gøre med kommunikation i en sundhedskrise? Hvordan påvirker mediernes omtale af virusudbruddet den brede befolkning?

Stig Thøgersen / Professor emeritus ved Institut for Kultur og Samfund - Kinastudier
Mail: stig.thogersen@cas.au.dk 
Tlf.: +45 2860 6776
Ekspertvinkel: Kinesiske forhold.

Merete Storgaard / Klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin
Mail: merete.storgaard@clin.au.dk
Tlf.: +45 7845 2826 / +45 4045 9992
Ekspertvinkel: Infektionssygdomme. 

Bo Christensen / Professor ved Institut for Folkesundhed - Almen Medicin
Mail: bc@ph.au.dk 
Tlf.: +45 8715 2009 / +45 2176 6695
Ekspertvinkel: Viden om almen praksis, herunder håndtering af akutte patienter med COVID 19-symptomer, viden om, hvorfor patienter søger læge og viden om, hvor patienter kan søge hjælp m.m.

Grethe Andersen / Klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin
Mail: grethe.andersen@clin.au.dk 
Tlf.: +45 7846 3294 / +45 2876 9009
Ekspertvinkel: Neurologi og COVID-19's indvirkning på hjernens funktioner.

Torben Sigsgaard / Professor ved Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed
Mail: ts@ph.au.dk 
Tlf.: +45 2899 2426
Ekspertvinkel: Miljø og miljørelaterede lungesygdomme og GIS-mapping af sygdomsspredningen.

Hans Buhl / Museumsinspektør ved Science Museerne - Steno Museet
Mail: hans.buhl@sm.au.dk
Tlf.: +45 8715 5434 / +45 2030 0941
Ekspertvinkel: Historiske perspektiver på, hvordan teknologi og transportformer har medvirket til smittespredning.

Thomas Riisgaard Hansen / Direktør for DIREC
Mail: thomas@cs.au.dk
Tlf.:  +45 2940 3397
Ekspertvinkel: Brugen af teknologi i sundhedsvæsenet.