Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klima, miljø, energi og landbrugssektor

 • Global opvarmning
 • Klimatilpasning
 • Klima og fødevarer
 • Drivhusgasser
 • Klimaændringer ifm. landbrug

 • Kan man reducere kreaturers udledning af klimagasser?

 • Fødevarers miljø- og klimapåvirksning
 • En mere klima- og miljøvenlig fødevareproduktion

 • Klimatilpasning
 • Risikovurdering


 • Klima og natur 

Forsker i

 • Miljøret

Jeppe Læssøe

Professor emeritus DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Forsker i

 • Pædagogik og undervisning ift. miljø og bæredygtighed

Rasmus Ejrnæs

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Forsker i

 • Naturforvaltning
 • Naturkapitalindekset
 • Biodiversitet

Ole Hertel

Institutleder Institut for Ecoscience - Roskilde

Forsker i

 • Luftforurening - herunder klima på gadeplan og trafik

Marianne Thomsen

Professor Institut for Miljøvidenskab - Mikrobiel Økologi og Cirkulære Ressourcestrømme

Forsker i

 • Affaldshåndtering
 • Bymiljøer
 • Bæredygtighed

Niels Peter Revsbech

Professor Institut for Biologi - Mikrobiologi

Forsker i

 • Vandkvalitet og -forurening

Steffen Petersen

Lektor Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Design and Construction

Forsker i

 • Indeklima og energiforbrug