Aarhus Universitets segl

Ligestilling, diversitet og inklusion

Christina Fiig

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Europastudier, fag

Ekspertområde

 • Køn, demokrati og medborgerskab
 • EU, ligestilling og diversitet
 • Kvinders stemmeret
 • Chikane i politik

Christine Parsons

Professor Institut for Klinisk Medicin - Interacting Minds Centre (IMC)

Ekspertområde

 • Mentorship
 • Peer review and academic research culture
 • Workplace culture
 • Parenting

Dorthe Staunæs

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Ekspertområde

 • Intersektionelt køn
 • Kønsklog ledelse på arbejdspladser
 • Kønsklog pædagogik på uddannelsesinstitutioner

Iram Khawaja

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Andethed
 • Muslimske børn og unges oplevelse af tilhør
 • Racialisering og radikalisering

Louise Fabian

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Idéhistorie, fag

Ekspertområde

 • Sociale bevægelser
 • LGBTQ+
 • Kvindebevægelser
 • Kønshistorie
 • Maskulinitet

Mette Søsted Hemme

Adjunkt Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Afskedigelser
 • Ligebehandling
 • Ansættelsesret
 • Offentlig arbejdsret
 • EU arbejdsret

Mie Plotnikof

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Ekspertområde

 • Sexisme og ligestilling i uddannelse
 • Sexisme og ligestilling på arbejdsmarkedet
 • Arbejdsmarkedet, sexismehåndtering og normkritik

Michaela Hejná

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk

Ekspertområde

 • Social aspects of language and speech (sociolinguistics)

Mikkel Thorup

Professor Institut for Kultur og Samfund - Idéhistorie, fag

Ekspertområde

 • Antifeminisme og antigender-ideologi
 • Maskulinitet og mandeidealer i forandring
 • Køn og ekstremisme

Ekspertområde

 • Ligebehandling og ligeløn
 • Arbejdsmiljø og krænkelser på arbejdspladsen
 • Handicap og ret til positiv særbehandling
 • GDPR
 • Whistleblower ordninger
 • Beskyttelse mod repressalier

Signe Vogel

Ph.d.-studerende Institut for Klinisk Medicin

Ekspertområde

 • Kønsdiskrimination i forskning