Aarhus Universitets segl

PFAS

Hvad er PFAS, og kan man overhovedet slippe af med de såkaldte evighedskemikalier? Aarhus Universitets eksperter bidrager med viden og fakta om PFAS.  

Zongsu Wei

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Environmental Engineering - Ole Worms Allé 3

Ekspertområder

Charlotte Skjold Qvist Christensen

Ph.d.-studerende Institut for Bio- og Kemiteknologi - Environmental Engineering - Ole Worms Allé 3

Ekspertområder

Mobil: 28 71 28 05

Allyson Leigh Junker

Lønnet ph.d-stipendiat Institut for Bio- og Kemiteknologi - Environmental Engineering - Ole Worms Allé 3

Ekspertområder

Mobil: 27 59 76 78

Søren Munch Kristiansen

Lektor Institut for Geoscience

Ekspertområde

Martin Mørk Larsen

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Ekspertområde

 • Marin miljøfarligt stof
 • NOVANA overvågning af fisk i søer og vandløb
 • Overvågning i Nordsø og Østersø konventionerne (OSPAR og HELCOM)
 • Anvendelse af grænseværdier på overvågningsdata

Rossana Bossi

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske målinger

Ekspertområde

 • Miljøkemi
 • Forekomst af PFAS i Danmark og Arktisk
 • Kemiske analyser af PFAS

Rune Dietz

Professor Institut for Ecoscience - Havpattedyrforskning 2

Ekspertområde

 • Forekomst af PFAS i Arktis og Danmark
 • Bioakkumulering
 • Risikovurdering
 • Vævsforskelle og transport over blodhjernebarrieren

Christian Sonne

Professor Institut for Ecoscience - Havpattedyrforskning 2

Ekspertområde

 • Effekter på dyr og mennesker (OneHealth)
 • Effekter på immunsystemet
 • Vævsforskelle

Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen

Lektor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Skadelige stoffers påvirkning af mor, foster og barn
 • Miljøstoffers indvirkning på risiko for udvikling af brystcancer
 • Miljø og arbejdsmedicin
 • PFAS og miljømedicin i Arktis

Vivi Schlünssen

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Stoffer i arbejdsmiljøet og deres betydning for helbredet

 • Helbredseffekter af miljøpåvirkninger tidligt i livet

Sonja Perkovic

Lektor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

Jessica Aschemann-Witzel

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Forbrugeradfærd, specielt økologi-køb
 • Det bæredygtige forbrugsperspektiv

Mikael Skou Andersen

Professor Institut for Miljøvidenskab - Miljøvidenskab, Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Aarhus

Ekspertområde

 • Miljøteknologi
 • Lovgivning