Aarhus Universitets segl

Klar parat skolestart 2023

Eksperter fra Aarhus Universitet har viden om eksempelvis små børns trivsel i skolen, mobing, indeklima, tests, skolepolitik og læsekompetencer hos tosprogede børn. 

Se også oversigt over temaer og eksperter på DPU, Aarhus Universitet.

Steffen Petersen

Professor Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Building Science

Ekspertområde

 • Indeklima

Torben Sigsgaard

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Indeklima og sundhed

Ekspertområder

 • Psykisk udfordrede skoleelever

 • Mistrivsel

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut

Ekspertområder

 • Skolefravær

Knud Ryom

Lektor Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Ekspertområder

 • Konsekvenser af inaktivitet – betydningen af bevægelse i skoledagen

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Overgang mellem dagtilbud og skole

Hanne Knudsen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Ekspertområder

 • Forældre og forældresamarbejde

Dorte Kousholt

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Forældre og forældresamarbejde

Helle Plauborg

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Undervisning af små børn i skolen

Lotte Hedegaard-Sørensen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Børn med særlige behov
 • Inklusion
 • Specialpædagogik

Ning de Coninck-Smith

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Skolehistorie og skolens børnesyn før og nu

Jette Kofoed

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Ekspertområder

 • Mobning

Dorte Marie Søndergaard

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Mobning
 • Køn i skolen

Frans Ørsted Andersen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Aarhus

Ekspertområder

 • Skolereformen

Ida Wentzel Winther

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Lange skoledage

Anna Karlskov Skyggebjerg

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Ekspertområder

 • Læsning og danskundervisning

Christian Christrup Kjeldsen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus

Ekspertområder

 • Internationale undersøgelser af danske elever

 • Social ulighed i skolen

Laura Gilliam

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Ekspertområder

 • Etniske minoritetsbørn i skolen

Bergthora Kristjansdottir

Lektor emerita DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup

Ekspertområder

 • Undervisning i dansk som andetsprog

Anders Højen

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Lingvistik

Ekspertområder

 • Overgange mellem skole og dagtilbud
 • Sprog og læsekompetencer hos tosprogede elever

Dorthe Bleses

Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Lingvistik

Ekspertområder

 • Overgange mellem skole og dagtilbud
 • Tidlige forskelle og læring i skolen

Ekspertområder

 • Matematik
 • Skolestartalder

Maria Knoth Humlum

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområder

 • Matematik

 • Evaluering af folkeskolen

 • Undervisningstid

Michael Rosholm

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområder

 • Ulighed

 • Chanceulighed og turboforløb

Simon Calmar Andersen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Skolepolitik

 • Evaluering af folkeskolen

 • Test og målinger