Aarhus Universitets segl

Europa-Parlamentsvalg 2024

Aarhus Universitet har samlet eksperter med viden om Europa-Parlamentet, kandidater, vælgere og nogle af valgkampens varmeste temaer.

Roman Senninger

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Vælgeradfærd, meningsmålinger og valgprognoser 

 • Politiske partier og grupper i Europa-Parlamentet 

 • Kandidater til EP-valget 

 • Europa-Parlamentets arbejde og historie

Mobil: 2073 6083

Helene Helboe Pedersen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Valgkampagner 

 • EU-politiks behandling i Folketinget 

 • EU som politisk emne i dansk politik

Mobil: 5129 6674

Mathias Wessel Tromborg

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Kandidattests og deres effekt på valgresultat og -deltagelse 
 • Styrker og svagheder ved forskellige typer kandidattests 
 • Vælgernes interesse for information om henholdsvis kandidaternes principielle EU-holdninger og kandidaternes holdninger til konkrete emner, som Europa-Parlamentet lovgiver om.   

Mobil: 2056 2054

William Burchardt Egendal

Ph.d.-studerende Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • EU’s beslutningsprocesser, særligt den almindelige lovgivningsprocedure 

 • Europa-Parlamentets partigrupper 

 • Samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og hhv. Europa-Kommissionen og Ministerrådet

Mobil: 4135 6178

Anne Skorkjær Binderkrantz

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Interesseorganisationers rolle i den danske valgkamp 

 • Lobbyisme i EU-systemet 

 • ”Svingdøren” mellem politik og lobbyisme

Mobil: 2681 1823

Derek Beach

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Vælgeradfærd 

 • EU’s udvikling og Europa-Parlamentets rolle deri

Mobil: 4126 1838

Jens Blom-Hansen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Europa-Parlamentets position i EU’s politiske system og den historiske udvikling heri 

 • Hvilke områder Europa-Parlamentet har indflydelse på, og hvilke det ikke har indflydelse på 

 • Europa-Parlamentets partigrupper 

 • Beslutningsprocesser i EU, herunder Europa-Parlamentets interne beslutningsprocesser 

 • ”Spitzenkandidat”-systemet 

Rasmus Brun Pedersen

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Sikkerhedspolitik 

 • Dansk Europa-politik  

 • EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik 

 • “Spitzenkandidat”-systemet 

 • Europa-Parlamentets rolle i EU systemet  

 • Medlemsstaterne, kommissionen og EU

Mobil: 2085 6551

Toke Emil Panduro

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ekspertområder

 • Den grønne samfundsøkonomi 

 • Økonomiske konsekvenser for borgeres ejendom 

 • Klimatilpasning 

Jørgen Eivind Olesen

Institutleder Institut for Agroøkologi

Ekspertområder

 • Global opvarmning  

 • Klimatilpasning 

 • klima og fødevarer 

 • Drivhusgasser 

 • klimaændringer ifm. landbrug 

Mikael Skou Andersen

Professor Institut for Miljøvidenskab - Miljøvidenskab, Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Aarhus

Ekspertområder

 • Grønne afgifter 

 • EU’s Fit-for-55 pakke mv 

 • CO2-kvoter og CO2-klimatold 

 • Eksterne omkostninger 

 • Kvælstofregulering 

Gorm Bruun Andresen

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Fluider og Energi

Ekspertområder

 • Forsyningssikkerhed 

 • Russisk gas 

 • Vedvarende energi 

 • A-kraft 

Anders Sanchez Barfod

Lektor Institut for Biologi - Økoinformatik og biodiversitet

Ekspertområder

 • Genopretning af naturen 

 • Krisen i biodiversitet 

Søren Munch Kristiansen

Lektor Institut for Geoscience

Ekspertområder

 • Drikkevand og sundhed  

 • Grundvand  

 • Miljøproblemer

Ivan Bjerre Damgård

Professor Institut for Datalogi

Ekspertområder

 • Kryptografi 

 • Cybersikkerhed (cyber security)