Aarhus Universitets segl

Jordskred og jordforurening

Et bjerg af jord skrider mod landsbyen Ølst ved Randers. Hvorfor glider jordbunkerne, hvad gemmer jorden på, og er borgernes sundhed truet? Få svar fra Aarhus Universitets forskere. 

Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen

Lektor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområder

 • Skadelige stoffers påvirkning af mor og barn
 • Miljøstoffers indvirkning på risiko for udvikling af brystcancer
 • Miljø og arbejdsmedicin

Vivi Schlünssen

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområder

 • Stoffer i arbejdsmiljøet og deres betydning for helbredet
 • Helbredseffekter af miljøpåvirkninger tidligt i livet

Pia Lassen

Seniorforsker og viceinstitutleder Institut for Miljøvidenskab - Environmental chemistry & toxicology

Ekspertområde

 • Olieforurening

Ekspertområder

 • Landskabsudvikling
 • Begravede palæolandskaber
 • Undersøiske jordskred
 • Kysterosion

Vivi Kathrine Pedersen

Lektor Institut for Geoscience

Ekspertområder

 • Geologiske katastrofer
 • Landskabsdannelse
 • Telefonnummer: 21 76 38 85

John Jensen

Viceinstitutleder, seniorforsker Institut for Ecoscience - ECOS, Aarhus VAND

Ekspertområde

 • Miljøeffekter af tungmetaller og miljøfarlige stoffer
 • Risikovurdering af miljøfarlige stoffer
 • Miljøfarlige stoffers opførsel og skæbne 

Mogens Humlekrog Greve

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Ekspertområde

 • Digital kortlægning af jordbunden
 • Jordvariation
 • Organiske jorde

Hans Sanderson

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Environmental chemistry & toxicology

Ekspertområder

 • Klimatilpasning
 • Risikovurdering

Carsten Suhr Jacobsen

Institutleder, Professor Institut for Miljøvidenskab

Ekspertområder

 • Mikrobiel nedbrydning af pesticider
 • Biocider
 • Olieforbindelser, PAH’er samt klorerede opløsningsmidler og disse stoffers skæbne i miljøet

Stiig Markager

Professor Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Ekspertområder

 • Næringsstoffer i vandmiljøet, påvirkninger og konsekvenser
 • Landskab, landbrug, klima og hav

Ole Bjørslev Nielsen

Lektor emeritus Institut for Geoscience

Ekspertområder

 • Jordbund og jordlag
 • Lermineralogi
 • Plastisk ler

Søren Munch Kristiansen

Lektor Institut for Geoscience

Ekspertområder

 • Geokemi
 • Grundvand
 • Jordbundsdannelse
 • Eksponeringsanalyser
 • Landskab

Brian Kronvang

Forskningsprofessor Institut for Ecoscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning

Ekspertområder

 • Oplandsanalyse
 • Forvaltning af miljø
 • Vandløbsmorfologi og sedimenttransport
 • Tab af sediment og næringsstoffer til vandmiljøet
 • Restaurering af vandløb og vådområder
 • Randzoner

Beate Strandberg

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Ekspertområder

 • Plante og insektøkologi
 • Økotoksikologi
 • Biodiversitet

Kenny Kataoka Sørensen

Ingeniørdocent Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Structural Dynamics and Geotechnical Engineering

Ekspertområder

 • Jords mekaniske egenskaber 
 • Geotekniske konstruktioners virkemåde 
 • Interaktion mellem jord og konstruktion 
 • Geotekniske laboratorie- og feltforsøg

Peder Hvid Maribo

Lektor Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Design and Construction

Ekspertområder

 • Jordforurening 
 • Grundvandskemi 
 • Spildevands-rensningsteknologi 

Ole Windahl Pedersen

Professor Juridisk Institut

Ekspertområder

 • Miljøjura

Ellen Margrethe Basse

Professor emeritus Juridisk Institut

Ekspertområder

 • Miljøret