Aarhus Universitets segl

Klima, miljø og energi

 • Global opvarmning
 • Klimatilpasning
 • Klima og fødevarer
 • Drivhusgasser
 • Klimaændringer ifm. landbrug

 • Kan man reducere kreaturers udledning af klimagasser?

 • Fødevarers miljø- og klimapåvirksning
 • En mere klima- og miljøvenlig fødevareproduktion

 • Klimatilpasning
 • Risikovurdering

 • Klima og natur 

Ellen Margrethe Basse

Professor emeritus Juridisk Institut

Forsker i

 • Miljøret

Jeppe Læssøe

Professor emeritus DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Forsker i

 • Pædagogik og undervisning ift. miljø og bæredygtighed

Rasmus Ejrnæs

Professor Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Forsker i

 • Naturforvaltning
 • Naturkapitalindekset
 • Biodiversitet

Ole Hertel

Prodekan Dekanat, Technical Sciences

Forsker i

 • Luftforurening - herunder klima på gadeplan og trafik

Niels Peter Revsbech

Professor emeritus Institut for Biologi - Mikrobiologi

Forsker i

 • Vandkvalitet og -forurening

Steffen Petersen

Professor Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Building Science

Forsker i

 • Indeklima og energiforbrug