Aarhus Universitets segl

Storbrand

Rubina Raja

Professor Institut for Kultur og Samfund - Klassisk Arkæologi, fag

Ekspertområde

 • Kulturarv
 • Ødelæggelse og tab af kulturarv
 • Katastrofer og samfundstraumer

Søren Bitsch Christensen

Adjungeret lektor Institut for Kultur og Samfund

Ekspertområde

 • Byhistorie
 • Kulturarv

Søren Bitsch Christenden er stadsarkivar i Aarhus og leder af Dansk Center for Byhistorie 
sbch@aarhus.dk 

Mette Frisk Jensen

Seniorrådgiver, ph.d., leder af danmarkshistorien.dk Institut for Kultur og Samfund - danmarkshistorien.dk

Ekspertområde

 • Brandskader og brandforsikning efter 1761

Se også artikel fra Danmarkshistorien.dk

Mobiltelefon: 25 56 66 82

Rainer Atzbach

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Ekspertområde

 • Bygningshistorie og bygningsarkæologi
 • Renæssancens bygninger

Ekspertområde

 • Formueret, herunder kontrakt- aftaleret
 • Erstatningsret
 • Forsikringsret

Thomas Ellermann

ENVS-kvalitetskoordinator, seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske målinger

Ekspertområde

 • Online luftforureningsmåling over København 
 • Hvordan måles luftkvalitet 

Vivi Schlünssen

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Skadelige stoffers påvirkning af sundheden - fx støv og røg 
 • Lunge- og luftvejslidelser i arbejdsmiljø 

Torben Sigsgaard

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Konsekvenserne af sundhedsskadelig røg 
 • Forurening med røgpartikler 
 • Miljø og sundhed