Aarhus Universitets segl

Tal om ansøgning og optag


Nyt om nøgletal

AU indfører karakterkrav på minimum 6,0 i kvote 1

Fremover skal man have mindst 6,0 i karaktergennemsnit for at komme ind på en uddannelse via kvote 1 på Aarhus Universitet. Målet er at styrke kvaliteten i uddannelserne og gøre det lettere for ansøgerne at gennemskue kravene, når de søger om optagelse.

Foto: Ida Jensen, AU Foto

Aarhus Universitet indfører et fælles karakterkrav på 6,0 i kvote 1 på universitetets uddannelser med undtagelse af alle AU’s professionsbacheloruddannelser samt erhvervsøkonomiuddannelserne i Herning.

Karakterkravet meldes ind til Uddannelses- og Forskningsministeriet i slutningen af denne måned og forventes at blive indført fra 2021 på de tre fakulteter Natural Sciences, Technical Sciences og Aarhus BSS. Karakterkravet vil træde i kraft i 2022 på Arts og Health. Forskellen skyldes, at der i dag er forskel på, om fakulteterne i forvejen har indført et karakterkrav.

Prorektor Berit Eika er tilfreds med en fælles grænse på 6,0 i kvote 1 og mener, at det både vil gøre det mere enkelt for ansøgerne at navigere og sende et vigtigt signal om kvaliteten af fagligheden.

”Vi vil gerne gøre det nemmere for ansøgerne at orientere sig i vores kriterier for optag. Samtidig ønsker vi at gøre det klart, at man skal have et vist fagligt niveau for at læse på Aarhus Universitet. Vi ved, at karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse har betydning for, om de studerende gennemfører deres uddannelse, og hvor godt de klarer sig på studiet”, siger hun og understreger, at unge med et lavere karaktergennemsnit end 6,0 fortsat kan søge ind på Aarhus Universitet.

”Der vil være nogle, der ikke længere kan komme ind via kvote 1, men de kan søge via kvote 2, hvor andre kvalifikationer end kun karakterer kommer i spil, og hvor motivationen eksempelvis kan få større betydning. Kvote 2 er dermed fortsat en vigtig del af vores optagelsessystem, fordi vi gerne vil give plads til alle med evner, vilje og motivation til at gennemføre en universitetsuddannelse – også selvom man ikke har fået høje karakterer i gymnasiet”, siger Berit Eika.

På universitetets fem fakulteter vil man derfor også se på, om det nye karakterkrav i kvote 1 giver anledning til at ændre i de nuværende kriterier for optaget i kvote 2 og fordelingen mellem optaget i kvote 1 og kvote 2.

6,0 er et passende niveau

På nogle fakulteter vil et krav på 6,0 være et mindre krav end hidtil planlagt, og andre steder vil det øge kravet til ansøgerne. På Aarhus BSS, Natural Sciences og Technical Sciences har man indtil nu arbejdet efter et minimumkrav på 7,0. Men også her er der god grund til, at kravet fremover ligger på 6,0. Med afskaffelsen af hurtigstartsbonussen i 2020 har ansøgerne nemlig generelt et lavere karaktergennemsnit, når de søger ind på en videregående uddannelse, og det er ifølge Berit Eika væsentligt at holde for øje.

”Det er vores vurdering, at et karakterkrav på 7,0 bliver så højt, at det risikerer at afholde kvalificerede og motiverede ansøgere fra at søge ind på AU. Og så er det alt andet lige mere gennemskueligt for ansøgerne, at vi med få undtagelser har det samme minimum karakterkrav i kvote 1 på tværs af universitetet”.

Professionsbacheloruddannelser og Herning undtaget

På AU’s professionsbacheloruddannelser, som omfatter diplomingeniøruddannelserne på Aarhus BSS og Technical Sciences samt tandplejeruddannelsen på Health, vil der ikke være et minimum karakterkrav i kvote 1. Det skyldes hovedsageligt, at der på denne type uddannelser ikke er samme tydelige sammenhæng mellem ansøgernes karakterer fra den gymnasiale eksamen og deres evne til at gennemføre uddannelsen som på de akademiske bacheloruddannelser. Ifølge prodekan på Technical Sciences, Finn Borchsenius, er diplomingeniøruddannelserne et godt eksempel.

”Vi oplever, at der på vores diplomingeniøruddannelser generelt er et lavere frafald end på de øvrige bacheloruddannelser. Derfor har karakterkravet ikke samme betydning som på universitetets øvrige uddannelser”, siger han.

Også alle erhvervsøkonomiske uddannelser i Herning vil være uden et minimumkrav i kvote 1.

Læs mere om AU’s uddannelser på bachelor.au.dk

FAKTA

  • AU udbyder i alt 95 bacheloruddannelser.
  • Der vil fremover være et karakterkrav på 6,0 i kvote 1 på 70 uddannelser, heraf havde 29 uddannelser i forvejen et karakterkrav. 25 uddannelser vil være undtaget karakterkravet.
  • I dag optager AU omkring 15 pct. af de studerende via kvote 2. Der er dog stor variation mellem uddannelserne.

FAKTA: Hvilke krav gælder i dag?

  • ARTS: Her har man indtil nu ikke haft et karakterkrav.
  • HEALTH: Her har man indtil nu ikke haft et karakterkrav.
  • AARHUS BSS: Her havde man planlagt at indføre et karakterkrav i kvote 1 på 7,0 fra 2021.
  • NAT og TECH: I 2019 indførte Nat og Tech et karakterkrav i kvote 1 på 7,0.