Aarhus Universitets segl

Tal om ansøgning og optag


Nyt om nøgletal

Knap 10.000 har Aarhus Universitet øverst på listen

Aarhus Universitet har modtaget 9.970 førsteprioritetsansøgninger til universitetets uddannelser. Det er et lille fald sammenlignet med sidste år.

Næsten 10.000 ansøgere har i år en uddannelse ved Aarhus Universitet som deres førsteprioritet. Foto: Lars Kruse

Fristen for at søge ind på landets videregående uddannelser udløb den 5. juli kl. 12, og de foreløbige tal viser, at Aarhus Universitet har modtaget 28.431 ansøgninger – heraf 9.970 førsteprioritetsansøgninger. Det er et lille fald svarende til 2 pct. efter et år, hvor ansøgertallet var ekstraordinært højt på grund af corona. Samme tendens ses på landsplan.

Prorektor Berit Eika er glad for, at mange unge igen i år har sat en uddannelse ved Aarhus Universitet øverst på listen.  

”Sidste år var et ekstraordinært år, hvor vi på grund af corona havde flere ansøgere, så vi havde forventet et fald. Det har vist sig kun at blive et lille fald, og det glæder mig, at rigtig mange unge igen i år har sigte mod en af Aarhus Universitets mange uddannelser – vi håber, at vi kan tilbyde rigtig mange den plads, de ønsker. Faglig interesse og motivation er nøglen til et godt studieliv, og jeg glæder mig til, vi igen i år kan give de nye studerende en studiestart på campus,” siger Berit Eika.

Søgningen til Aarhus Universitet fordeler sig bredt på tværs af alle fakulteter. Der er stigning i søgningen til de sundhedsvidenskabelige uddannelser samt de erhvervs- og samfundsmæssige uddannelser, mens faldet kan tilskrives færre ansøgninger til de humanistiske uddannelser samt de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

”Vi havde gerne set en stigning i søgningen til vores it- og ingeniøruddannelser – samfundet har brug for flere kompetencer på de områder. Derfor skal vi fortsat arbejde for, at endnu flere unge får øje på vores brede udbud inden for it- og ingeniørområdet. Faldet skal dog ses i lyset af, at netop søgningen til vores it- og ingeniøruddannelser var høj sidste år, hvor vi som følge af corona-situationen havde fået mulighed for at oprette flere pladser,” siger Berit Eika og fremhæver, at ansøgertallet til it- og ingeniøruddannelserne er på ca. samme niveau som i 2019.

Alle ansøgere til Aarhus Universitet får den 28. juli besked på, om de er optaget på studiet.


De foreløbige opgørelser viser, hvordan ansøgningerne fordeler sig på universitetets fagområder.

Faculty of Arts (herunder de humanistiske uddannelser)

Arts har fået 7.711 ansøgninger, hvor 2.574 er førsteprioritetsansøgninger. Det er færre end sidste år. Faldet ses på de fleste af af fakultetets uddannelser. Undtagelserne omfatter bl.a. arkæologi og cognitive science.

Aarhus BSS (uddannelser inden for business og social sciences)

Aarhus BSS har fået i alt 10.138 ansøgninger, hvor 3.623 er førsteprioritetsansøgninger. Det er nogenlunde samme niveau som sidste år. Der er stigning på bl.a. psykologi og samfundsfag, mens der er et fald på bl.a. statskundskab.

Faculty of Health (de sundhedsvidenskabelige uddannelser)

Health har fået 5.039 ansøgninger, hvor 1.796 er førsteprioritetsansøgninger. Det er flere end sidste år. Stigningen ses på medicin og de tandfaglige uddannelser, mens der er et fald på folkesundhedsvidenskab og idrætsvidenskab.

Faculty of Natural Sciences (de naturvidenskabelige uddannelser)

Natural Sciences har fået 2.607 ansøgninger, hvor 885 er førsteprioritetsansøgninger. Det er færre end sidste år. Faldet ses på bl.a. matematik, kemi og it-uddannelserne, mens der er stigning på bl.a. fysik og molekylærbiologi.

Faculty of Technical Sciences (de tekniske uddannelser)

Technical Sciences har fået 2.936 ansøgninger, hvor 1.092 er førsteprioritetsansøgninger. Det er færre end sidste år. Faldet ses på tværs af fakultetets uddannelser med få undtagelser.

NB: Det samlede antal førsteprioritetsansøgninger blev 7/7 justeret fra 9.970 til 9.882, da de endelige tal forelå. Ansøgertal til de enkelte fakulteter er også blevet opdateret.