Aarhus Universitets segl

Tal om ansøgning og optag


Nyt om nøgletal

KOT 2022: 9.752 vil helst have en uddannelse på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har i år modtaget 9.752 førsteprioritetsansøgninger til universitetets uddannelser. Det er som forventet lidt færre end sidste år, men på niveau med 2019 før corona.

Foto: Melissa Bach Yildirim

Den 5. juli kl. 12 var det sidste chance for at søge ind på landets videregående uddannelser. Ifølge de foreløbige tal har Aarhus Universitet i år modtaget i alt 26.588 ansøgninger – heraf har 9.752 ansøgere Aarhus Universitet som førsteprioritet. Det er et lille – og forventet – fald sammenlignet med sidste år.

Prorektor Berit Eika er glad for, at så mange ansøgere igen i år har en uddannelse ved Aarhus Universitet som deres førsteprioritet.  

”De sidste to år har vi oplevet ekstraordinært høje ansøgertal på grund af coronapandemien. Vi er nu tilbage på 2019-niveau, og det glæder mig, at der fortsat er så høj en interesse for vores uddannelser. Med mange førsteprioritetsansøgere tyder det på, at vi har mange motiverede ansøgere,” siger Berit Eika.

Søgningen til Aarhus Universitet fordeler sig bredt på tværs af alle fakulteter. Sammenlignet med sidste år ses en stigning i søgningen til flere af universitetets it- og ingeniøruddannelser, mens der ses et større fald i søgningen til flere af universitetets humanistiske uddannelser.

”Vi er tilfredse med, at der er en stigning i søgningen til en række af vores it- og ingeniøruddannelser – samfundet har brug for højtuddannet arbejdskraft på det område. Jeg havde dog gerne set flere ansøgere til særligt vores sprogstudier. Ansøgningsbilledet bekræfter endnu engang, at vi har en opgave med at vække de unges interesse for sprog og gøre sproguddannelserne til et attraktivt valg,” siger Berit Eika.

På landsplan ses en større tilbagegang i søgningen til de videregående uddannelser, hvor det samlede ansøgertal er tilbage på 2012-niveau (se pressemeddelelse fra UFM). 

Alle ansøgere til Aarhus Universitet får den 28. juli svar på, om de er optaget på den uddannelse, de har søgt ind på.


De foreløbige opgørelser viser følgende tendenser i fordelingen af ansøgninger til universitetets fagområder:

Faculty of Arts (de humanistiske uddannelser)

Arts har fået 6,701 ansøgninger, hvor 2.349 er førsteprioritetsansøgninger. Det er færre end sidste år. Faldet ses på de fleste af fakultetets uddannelser. Undtagelserne omfatter bl.a. cognitive science, digital design og informationsvidenskab.

Aarhus BSS (uddannelser inden for business og social sciences)

Aarhus BSS har fået i alt 9.739 ansøgninger, hvor 3.657 er førsteprioritetsansøgninger. Det er lidt flere førsteprioritetsansøgninger end sidste år. Stigningen ses bl.a. på jura, psykologi og Economics and Business Administration.

Faculty of Health (de sundhedsvidenskabelige uddannelser)

Health har fået 4.766 ansøgninger, hvor 1.781 er førsteprioritetsansøgninger. Det er stort set status quo sammenlignet med sidste år. Der er sket et lille fald på medicin, mens der er sket en stigning i søgningen til odontologi.

Faculty of Natural Sciences (de naturvidenskabelige uddannelser)

Natural Sciences har fået 2.453 ansøgninger, hvor 855 er førsteprioritetsansøgninger. Det er færre end sidste år. Faldet ses på bl.a. fysik, medicinalkemi og molekylærbiologi, mens der ses en lille stigning på fakultetets tre it-uddannelser.

Faculty of Technical Sciences (de tekniske uddannelser)

Technical Sciences har fået 2.929 ansøgninger, hvor 1.110 er førsteprioritetsansøgninger. Det er lidt flere førsteprioritetsansøgninger end sidste år. Der ses bl.a. en stigning på softwareteknologi, maskinteknik og bygningsingeniør.

NB: Det samlede antal førsteprioritetsansøgninger blev 6/7 justeret fra 9.752 til 9.637, da de endelige tal forelå. Ansøgertal til de enkelte fakulteter er også blevet opdateret.