Aarhus Universitets segl

Tal om ansøgning og optag


Nyt om nøgletal

Kvote 2: Stigning i ansøgertallet til Aarhus Universitet

6.416 ansøgere har i år en uddannelse på Aarhus Universitet som deres førsteprioritet via kvote 2. Det er 10 % flere end sidste år.

Foto: Lars Kruse / AU Foto

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 udløb kl. 12 i dag. 6.416 ansøgere har i år en uddannelse på Aarhus Universitet øverst på listen. Sammenlignet med 2022 er det en stigning på 10 %. I alt har Aarhus Universitet modtaget 17.353 kvote 2-ansøgninger. Det viser de foreløbige tal.

På landsplan er det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser steget med 6 % i forhold til kvote 2-søgningen i 2022 (se pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet).

På Aarhus Universitet ses den største fremgang på fakulteterne for hhv. de ingeniørfaglige, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Der ses også en lille fremgang på det humanistiske fakultet, mens søgningen til uddannelser på det naturvidenskabelige fakultet er status quo.

Den endelige opgørelse for antallet af kvote 2-ansøgninger og fordelingen på uddannelser er klar senest i starten af næste uge. Den vil være tilgængelig på AU’s presseside.

Det samlede ansøgerbillede til Aarhus Universitet vil først kunne ses, når fristen for ansøgning om optagelse via kvote 1 udløber den 5. juli kl. 12. Alle ansøgere får svar på deres ansøgninger den 28. juli.

Udvikling i kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet:

  • 2023: 17.353 ansøgninger – 6.416 førsteprioriteter (foreløbige tal)*
  • 2022: 16.671 ansøgninger – 5.938 førsteprioriteter (endelige tal)
  • 2021: 18.046 ansøgninger – 6.130 førsteprioriteter (endelige tal)
  • 2020: 15.732 ansøgninger – 5.852 førsteprioriteter (endelige tal)
  • 2019: 14.943 ansøgninger – 5.536 førsteprioriteter (endelige tal)
  • 2018: 14.866 ansøgninger – 5.599 førsteprioriteter (endelige tal)

*Bemærk, at stigningen på 10 % baserer sig på en sammenligning mellem de foreløbige tal fra hhv. 2022 og 2023. I 2022 var ansøgertallet på tilsvarende tidspunkt 5.776, mens det endelige tal endte på 5.938. Det endelige tal for 2023 kendes først i starten af næste uge.