Aarhus Universitets segl

Amerikansk politik: Valg i USA 2024

Aarhus Universitet har forskere, der kan bidrage med viden om blandt andet hvorfor amerikanske vælgere accepterer udemokratisk adfærd fra deres politikere, primærvalg og opstilling af kandidater, amerikansk indenrigs- og udenrigspolitik og polarisering og splittelse i den amerikanske befolkning.

Derek Beach

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Vælgeradfærd i USA 

 • Meningsmålinger i USA 

 • Valgsystemet i USA 

 • Amerikansk politik 

 • Amerikansk udenrigspolitik 

Suthan Krishnarajan

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Hvorfor amerikanske vælgere accepterer udemokratisk adfærd fra deres politikere 

 • Vælgernes opfattelser af Donald Trumps gentagende brud på demokratiske regler og normer 

 • Kvaliteten af det amerikanske demokrati sammenlignet med andre vestlige demokratier 

Lea Pradella

Ph.d.-studerende Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Holdninger til og opfattelser af politiske modstander i den amerikanske befolkning 
 • Politiske diskussioner og den demokratiske samtale (online og offline) 
 • Indsatser mod politisk fjendtlighed   
 • Empatiens betydning for politisk og demokratisk samvær 

Mobil: 5039 1788

Louise Halberg Nielsen

Ph.d.-studerende Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Kvindelige politiske rollemodeller 
 • Kvinders politisk deltagelse

Mobil: 2631 2477

Michael Bang Petersen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Polarisering og splittelse i den amerikanske befolkning 

 • Amerikanske vælgeres (mis)tillid til det politiske system 

 • Systemkritikeres holdninger og adfærd 

 • Politisk had og misinformation bl.a. på sociale medier 

Claire Gothreau

Postdoc Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Køn og politik i USA 

Mobil (amerikansk): +15702627773.

Claire Gothreau er amerikaner og giver interview på engelsk, ikke dansk.

Svend-Erik Skaaning

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Demokratiets tilstand i USA og globalt 

 • Demokratikrise som global tendens 

 • USA’s afsmittende effekt på andre demokratier 

Rasmus Brun Pedersen

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Amerikansk sikkerhedspolitik – bl.a. i forhold til Ukraine, Taiwan og Mellemøsten 

 • Amerikansk udenrigspolitik 

 • Amerikansk deltagelse i militærkonflikter 

 • Danmarks sikkerhedspolitiske relation til USA  

Mobil: 20 85 65 51

Mette Skak

Lektor Emerita Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Ruslands forhold til USA 

 • Ukrainekrigen og storpolitiske interesser i den 

Jørgen Albæk Jensen

Professor emeritus Juridisk Institut

Ekspertområder

 • Valgsystemet i USA – herunder ’winner takes all’-debatten 

 • Primærvalg og opstilling af kandidater 

 • Rigsretssag mod præsidenten (impeachment) 

 • Højesteret (Supreme Court) og udpegning af dommere til denne 

Lars Thorup Larsen

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Det amerikanske sundheds- og velfærdssystem 

 • Amerikansk sundheds- og velfærdspolitik 

 • Abort-debatten 

 • Kongressen og amerikansk politik generelt 

Laura Isabell Kettel

Postdoc Institut for Statskundskab

Ekspertområder

 • Socialpolitik i USA 
 • Hjemløshed i amerikanske byer 
 • Amerikansk lokalpolitik og politiske beslutningsprocesser på tværs af lokalt, delstats- og nationalt niveau  

Mobil: 6085 7992  

Laura Isabell Kettel giver interview på engelsk, ikke dansk.

Philipp Schröder

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområder

 • Dansk eksport til USA 

 • Økonomisk udvikling i USA - og globale effekter 

 • Amerikansk erhvervsliv og udvikling 

 • Tech-giganter, fra champion til problem

Mikkel Thorup

Professor Institut for Kultur og Samfund - Idéhistorie, fag

Ekspertområder

 • Trump som idéhistorisk figur  

 • Demokratiets krise 

 • Amerikansk demokrati