Aarhus Universitets segl

AARHUS UNIVERSITETS PROFIL 2020/2021


VI SKABER VÆRDI GENNEM VIDEN

Aarhus Universitet (AU) har hovedcampus midt i Aarhus. Her har forskere og studerende gennem mere end 90 år skabt ny viden med rod i dybe fagligheder. Aarhus Universitet er med 38.000 studerende, fem fakulteter, forskningsaktiviteter i hele landet og campus i både Aarhus, Herning og Emdrup landets næststørste universitet.

Forskning og uddannelse af højeste internationale kvalitet er fundamentet i vores virke, og stærke samarbejder med omverdenen er omdrejningspunkt for vores aktiviteter. I kraft af vores størrelse og faglige tyngde som et forskningsintensivt universitet har Aarhus Universitet stor gennemslagskraft på tværs af hele fagspektret – lokalt, nationalt og globalt.

Blandt mere end 17.000 universiteter på verdensplan er Aarhus Universitet i top 100 på flere af de internationale ranglister.

Tallene herunder er baseret på oplysninger fra 2019, medmindre andet er nævnt.
VI LEVERER VIDEN TIL GAVN FOR SAMFUNDET

Forskning skaber liv. Forskning redder liv. Forskning forandrer liv – og den viser os vej til nye og bedre måder at indrette vores samfund på. I vores stræben efter forskningsmæssige gennembrud, arbejder vi på Aarhus Universitet med nysgerrighed og dedikation på at bidrage til fremtidens løsninger på samfundets mange og komplekse udfordringer – i Danmark såvel som i verden. Og vi bidrager til et demokratisk samfund, hvor beslutninger træffes på baggrund af den nyeste forskningsbaserede viden. Aarhus Universitets forskning er fri og uafhængig, og den er selve grundlaget for universitetets virke.


HELT SÆRLIGE MULIGHEDER FOR AT KOMBINERE DYBE FAGLIGHEDER

Aarhus Universitet anser det som et afgørende ansvar at sætte aftryk og skabe værdi både for det enkelte menneske og for os alle. Forskningsporteføljen spænder meget bredt i kraft af universitetets fem fakulteter, og det giver en helt særlig mulighed for at kombinere dybe fagligheder i skabelsen af videnskabelige gennembrud og for at etablere omfattende samarbejde med omverdenen.

 

DIMITTENDER ER VORES VIGTIGSTE BIDRAG TIL SAMFUNDET

Aarhus Universitet uddanner dimittender med stærke fagligheder og profiler, som både det akademiske miljø, det private erhvervsliv og den offentlige sektor efterspørger.

Hvert år begynder omkring 6.800 nye studerende på Aarhus Universitet. De fordeler sig på mere end 200 uddannelser og 4.400 kurser. Her bliver de studerende mødt af en undervisning og et studiemiljø, der udvikler og udfordrer deres fagligheder i bredden, dybden og på tværs af både fag og landegrænser. Universitetets åbne læringsmiljø er baseret på en uformel og direkte dialog mellem studerende og forskere, som fremmer selvstændig og kritisk tænkning og giver unikke muligheder for at kombinere fag på tværs af faggrænser.

Aarhus Universitet er desuden kendt for sit dual career-miljø, hvor topatleter sideløbende med studierne har mulighed for at dyrke idræt på eliteniveau. I 2019 dimitterede 32 elitesportsudøvere fra universitetet, og sideløbende med studierne har de vundet mere end 300 medaljer ved officielle danske og internationale mesterskaber.

Modellen hedder AU Elitesport og har været så stor en succes, at Aarhus Universitet har udvidet den til også at omfatte talentfulde iværksættere under ordningen AU Iværksættere.

 

Et studiemiljø med høj trivsel

 

STUDIELIV PÅ AARHUS UNIVERSITET

Aarhus Universitet er et campusuniversitet, hvor rammerne inviterer til givtige faglige og sociale fællesskaber. Lige nu er vi i gang med at udvide vores bynære hovedcampus, som er centrum for et levende studieliv, og hvor gode faciliteter binder undervisning og forskning sammen og fremmer et moderne og fleksibelt lærings- og studiemiljø.

Her er der plads til, at studerende kan prøve sig selv af – først og fremmest fagligt, men også i det mangfoldige foreningsliv, det voksende iværksættermiljø, rækken af studenterdrevne arrangementer eller i mødet med medstuderende fra ind- og udland og omverdenen i øvrigt.

Velbesøgte studenteraktiviteter drives af frivillige


FORSKNINGSBASERET VIDEN LØFTER SAMFUNDET

Som en central viden- og kulturbærende institution bidrager Aarhus Universitet til at øge det generelle uddannelses- og kompetenceniveau i samfundet. Det handler i høj grad om at styrke samarbejdet med borgere, foreninger og organisationer.

Besøg universitetets museer


UDDANNELSE OG FORSKNING UDEN GRÆNSER

Aarhus Universitets aktiviteter forbinder Danmark med det internationale samfund. Behovet for at samarbejde for at finde løsninger på globale samfundsudfordringer er større end nogensinde. Universiteterne har med deres stærke tradition for internationalt samarbejde et særligt ansvar for at gå forrest. Aarhus Universitet ønsker derfor at sikre en øget global udveksling af viden og talenter. 

Der er 1000 udvekslingsstuderende på Aarhus Universitet, og 1750 udvekslingsstuderende i udlandet. 

Internationalt studiemiljø

 

 

 

 


MED VIDEN SKABER VI UDVIKLING OG VÆKST I DANMARK

Aarhus Universitet vil styrke samarbejdet med erhvervslivet. Derfor har universitetet en lang række erhvervsrettede aktiviteter, blandt andet iværksætteri, strategiske partnerskaber med kommuner og virksomheder, karrieresamarbejde og AU’s tværgående case competition, AU Challenge. De mange aktiviteter skal skabe flere videnstunge spinout-virksomheder med baggrund i konkrete forskningsresultater og styrke innovationen i både små og store virksomheder i regionen.


VI ARBEJDER FOR EN BÆREDYGTIG VERDEN

Aarhus Universitet arbejder på at fremme den bæredygtige udvikling gennem vores forskning og uddannelser – og i vores drift. Vores klimastrategi indeholder et overordnet mål om at reducere universitetets CO2-udledning markant. Omstillingen kræver både strukturelle ændringer og at medarbejdere og studerende træffer klimavenlige valg. I netværket #AUSustainability deler studerende og medarbejdere idéer til, hvordan vi kan gøre Aarhus Universitet endnu mere bæredygtigt.

 

Klimastrategiens mål

Med denne ambitiøse målsætning lever universitetet op til Parisaftalen samt regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 sammenlignet med 1990. 

 

 

 


STØRRE SAMLET CAMPUS MIDT I AARHUS

Aarhus Universitet er i fuld gang med at udbygge sin centrale campus i Aarhus. Dele af universitetet rykker gradvist ind på et tidligere hospitalsområde, nu kaldet Universitetsbyen, som med sin placering op ad Universitetsparken giver universitetet mulighed for at samle og styrke en række uddannelses- og forskningsaktiviteter.

Iværksætterhuset The Kitchen er allerede flyttet ind i Universitetsbyen, og Institut for Molekylærbiologi og Genetik følger efter i starten af 2022. Det gamle patienthotel skal efter en renovering rumme 132 studieboliger, som også åbner i 2022. Universitetsbyen forbindes med Universitetsparken gennem tre underjordiske passager og skal være en byintegreret campus med aktiviteter, liv og nye, fleksible lokaler og faciliteter, der tager højde for fremtidens måder at undervise og forske på. 

Ikke langt fra Universitetsbyen og Universitetsparken ligger Katrinebjerg i trekantsområdet mellem Katrinebjergsvej, Paludan Müllers Vej og Jens Baggesens Vej. Katrinebjerg er universitetets centrum for digitalisering, digital design, informationsvidenskab og på sigt også ingeniøraktiviteter og en række æstetiske fag. 

Visualiseringerne viser, hvordan det nye campusbyggeri kan komme til at se ud i 2025 i Universitetsbyen og på Katrinebjerg. Foto: AART Architects