Aarhus Universitets segl

Til studerende med særlige behov

Centeret tilbyder rådgivning, vejledning og støtte til studerende med studiemæssige vanskeligheder som følge af

  • Psykiske eller neurologiske lidelser
  • Læse-/skrivevanskeligheder (dysleksi/ordblindhed)
  • Matematikvanskeligheder (dyskalkuli)

Vi giver rådgivning, vejledning og støtte med fokus på den studiemæssige situation fx i forhold til

  • Udvikling af uddannelseskompetence
  • Deltagelse i studiemiljøet
  • Læringsunderstøttende teknologier

Se video om specialpædagogisk støtte (SPS) på denne side

Vil du vide mere om dine muligheder for støtte?