Aarhus Universitets segl

Rådgivnings- og støttecentret

På Rådgivnings- og støttecentret (RSC) tilbyder vi rådgivning og vejledning til studerende, der på baggrund af en funktionsnedsættelse har fået tilkendt støtte under SPS – specialpædagogisk støtte.   

Udover individuel rådgivning faciliterer vi mentorforløb, samarbejder bredt med AU og sparrer med undervisere og vejledere nationalt såvel som internationalt. 

Vi henvender os til  

  • dig, som også arbejder med studiestøtte til studerende med særlige behov 
  • dig, som er mentor eller faglig støttelærer for en studerende med særlige behov  
  • dig, som er studerende og har særlige behov.  

Læs mere om vores tilbud og aktiviteter nedenfor eller kontakt os, hvis du ikke finder det, du søger.