Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kommercialisering på Aarhus Universitet

Nedenfor finder du information om kommercialisering ved Aarhus Universitet for både forskere og eksterne virksomheder.

Til forskere

Kommercialiseringsprocessen kan varierer fra opfindelse til opfindelse, men følger typisk nedenstående trin:

1. Forskning: En potentiel opfindelse opdages.

2. Invention disclosure: Den potentielle opfindelse indberettes til TTO. På samme tidspunkt starter også den formelle proces.

3. Vurdering: TTO har to måneder til at vurdere om AU ønsker at overtage rettighederne til opfindelsen.

4. Beskyttelse: De immaterielle rettigheder beskyttes typisk ved hjælp af en patentansøgning.

5a. Markedsføring: Potentielle virksomheder som kunne være interesseret identificeres.

5b. Form a spin-out: Hvis et spin-out i stedet er målet, hjælper TTO med oprettelsen af en virksomhed.

6. Licensiering: En licsensieringsaftale udformes mellem Aarhus Universitet og den eksisterende virksomhed, eller spin-out virksomheden.

7. Kommercialisering: Licenshaveren fortsætter med at udvikle teknologien hen imod et færdigt produkt.

8. Indtæger: Indtægter som Aarhus Universitet modtager på baggrund af opfindelsen, opdeles så 1/3 går til henholdsvis opfinderne, instituttet og universitetet.

Hvis du har spørgsmål omkring mulighederne for at kommercialisere en opfindelse, er du velkommen til at kontakte en af vores forretningsudviklere.

Følg dette link for at læse The Inventors Guide (på engelsk).

The Inventors Guide er baseret på University of Michigan's "Inventor's Guide to Technology Transfer".

Til virksomheder

En aftale med Aarhus Universitet om kommercialisering af forskningsresultater kan give dig og din virksomhed adgang til at udnytte den nyeste forskning fra AU inden for jeres felt.

På Aarhus Universitet har vi erfaring fra mere end 1000 indberetninger af opfindelser. Vi varetager teknologier indenfor blandt andet medico og biotechnology, fødevare og landbrug, ICT og software, fysik og ingeniørmæssige videnskaber.

Aarhus Universitet varetager også kommercialiseringsopgaverne for hospitalerne i Region Midtjylland. Det sikrer en optimal sammenhængskraft i samarbejdet mellem universitet og et af landets førende universitetshospitaler. Samarbejdet på tværs skaber interessante tvær-disciplinære relationer, der ofte resulterer i excellente opfinderteams med både præ-klinisk og klinisk erfaring.

Tillid og professionel dialog er del af grundprincipperne for succesfuld kommercialisering på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet tilbyder en teamstruktur, der sikrer faste kontaktpersoner for både opfinderteam og erhvervskontakter. Teamet står klar til at facilitere kommercialiseringsprocessen, herunder mødet og dialogen med forskerne og opgaven med potentielle kontraktforhandlinger.

Har du spørgsmål omkring kommercialiseringsaktiviteterne, er du altid velkommen til at kontakte en af vores forretningsudviklere. Vi står klar til at hjælpe og støtte en videre dialog.