Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet modtager stor Innovations- og entreprenørskabspris for projekt Startup i Praksis i selskab med nationale partnere

Det nationale partnerskab Startup i Praksis løber i år med Innovations- og entreprenørskabspris på 100.000 kr. fra Danish Society for Education and Business (DSEB). Partnerskabet arbejder for at sikre, at studerende på universiteterne kan gå i praktik i sin egen eller i andres startup som en del af deres uddannelse.

Studenteriværksættere i The Kitchen/AU Foto: Ida Marie Jensen

Fem danske universiteter, KU, CBS, SDU, AAU, AU og Fonden for Entreprenørskab har sat sig for at gøre det muligt og mere attraktivt for universitetsstuderende at tage projektorienterede forløb i egen eller andres startup gennem projekt Startup i Praksis. Mere end 500 studerende er startet i et forløb, siden indsatsen blev skudt i gang i 2018, hvilket indtil videre har skabt mere end 4.000 ECTS point. Den indsats er netop blevet tildelt DSEB’s Innovation og Entreprenørskabspris. Prisen gives til en person eller en institution, som har gjort en særlig indsats for at styrke innovation og entreprenørskab bl.a. på de videregående uddannelser.

AU-studerende skaber startups som en del af uddannelsen

På Aarhus Universitet hjælper The Kitchen studerende fra alle fakulteter med praktik i startups. De studerende følger et praktikprogram, der indeholder workshops, peer-to-peer sessions, rådgivning og masser af netværksaktiviteter. Med udgangspunkt i egen idé og faglighed bliver de studerende støttet i at realisere deres innovative idéer fra det tidligste stadie til fuldvoksen startup.

Spørger man en af de mere end 75 AU-studerende, der har prøvet kræfter med et praktikforløb i en startup, så tager de imod de nye muligheder med åbne arme:

”Jeg havde ikke arbejdet videre med projektet, hvis ikke jeg havde haft mulighed for hjælp og vejledning i The Kitchen til at udvikle min idé.” siger Stine Lindbjerg Jespersen. ”Her har jeg også mødt Victor, en studerende fra AudioDesign, som jeg nu arbejder sammen med omkring min forretning” fortsætter Stine.

Inden Stine startede, var hun i tvivl om, hvorvidt hun havde de faglige kompetencer til at begå sig som iværksætter. Men praktikforløbet har fået tvivlen til at svinde ind: ”Jeg bruger min oplevelsesøkonomiske faglighed hver dag, ikke mindst når jeg skal projektlede, teste mit produkt og inddrage stakeholders. Jeg vil faktisk påstå, at jeg forstår min faglighed langt bedre nu, hvor jeg bruger den i praksis”.

Stine Lindbjerg Jespersen fra Oplevelsesøkonomi arbejder på at skabe en ny brugeroplevelse inden for det auditive oplevelsesunivers. Hun arbejder på et projekt omkring en interaktiv lydteknologi, hvor lytteren skal interagere med fortællingen ved at indgå som karakter i et narrativ, som udspiller sig på baggrund af lytterens valg. Projektet udspringer fra et undervisningsforløb på et tidligere semester, og Stine bruger nu sit praktikforløb på at gøre projektet til en bæredygtig forretning.

Det nationale projekts successer

På universiteterne har entreprenørskab i vid udstrækning foregået uden for de ECTS-givende rammer. Og praktik har været et overset element i entreprenørskabsindsatserne. Med dette partnerskab er det nu lykkedes at skabe nye muligheder, hvor studerende også kan få ECTS for at arbejde med startups som en del af en praktik.

Indsatsen har resulteret i, at alle partneruniversiteterne i dag tilbyder helt nye og systematiske rammer. Og at iværksættermiljøerne på universiteterne samarbejder med akademiske vejledere om at give de studerende nogle lærerige forløb.

Det betyder, at der er mange spirende startups på vej, som på tværs af fagligheder, samfundsudfordringer og brancher, kan blive til nye bæredygtige virksomheder. Og vigtigst af alt, så får de studerende nye kompetencer ved at indgå i en entreprenant proces, hvor deres faglighed bidrager til, at der bliver skabt nye løsninger på de samfundsudfordringer, de ønsker at arbejde med.

De fem universiteter har også udviklet et stærkt netværk, som løbende giver erfaringsudveksling, deling af best practice og en stærkere national fortælling om, hvordan entreprenørskab skaber akademisk faglig værdi, nye startups og sikrer, at flere studerende får adgang til studieaktiviteter, som direkte udvikler entreprenørskabskompetencer.

Med DSEB-prisen følger 100.000 kroner, som skal gå til at udbrede de gode erfaringer fra projektet. Helt konkret skal der afholdes en national konference, hvor relevante aktører fra universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner deler erfaringer og best practice.

Læs mere om projektet her.

Mere information:

  • Marie Kjølhede
  • Projektkoordinator
  • The Kitchen
  • E-mail: makj@au.dk