Aarhus Universitets segl

Brobygning mellem akademisk viden og lokal industri

Manufactory, et nyt vækstteknologicenter, skal bringe forskning, studerende og virksomheder sammen i et unikt partnerskab. Målet er at accelerere innovation og konkurrenceevne hos industrien i Midt- og Vestjylland.

I hjertet af det midt- og vestjyske erhvervslandskab har Aarhus Universitet i Herning længe været en vigtig videnskabelig partner for områdets virksomheder. Nu bliver samarbejdet taget til nye højder med introduktionen af Manufactory, et nyt innovationscenter, støttet af Industriens Fond. Her er visionen at skabe et fysisk miljø, hvor lokale virksomheder, forskere og studerende i forening kan kaste sig ud i idéudvikling og på vejen skabe innovation. Initiativet strækker sig ud over den enkelte virksomheds forretningsmodel eller fremstillingsmetode, lyder det fra institutleder Anders Frederiksen fra Forretningsudvikling og Teknologi ved AU Herning.

“Manufactory bliver ikke blot et center – det er en ny tilgang. Vi ønsker at vende samarbejdsmodellen om og flytte fokus fra universitetets præmisser til erhvervslivets realiteter,”

siger institutlederen, som er en af nøglepersonerne i styregruppen bag tiltaget.

Lokal styrke, global relevans

I 2023 blev første fase af oprettelsen af Manufactory afsluttet. Her blev flere lokale virksomheder, heriblandt køkkenproducenten KVIK og akustikpladeleverandøren Fog & Venø, udvalgt som de første partnere i innovationssamarbejdet bag Manufactory. Formålet har været at etablere præcedens og definere forretningsgange sammen med industripartnerne.

Det skal danne grundlag for, hvordan samarbejdet i det fysiske Manufactory skal fungere i opstartsfasen. ”Det er et helt økosystem, vi har fået aktiveret,” siger Anders Frederiksen med henvisning til de mere end 50 mennesker fra vidensmiljøerne, styregruppen, projektets advisory board og virksomhederne selv, der har været involveret i den indledende fase. Det er med andre ord et projekt, der rækker langt ud, og som vil optimere, hvordan virksomheder udnytter akademisk viden – og vice versa.

Det er heller ikke nogen tilfældighed, at deltagerorganisationerne alle hører til i Midt- og Vestjylland, og at det er her, Manufactory får sin base.

”Landsdelen omtales ofte som ”produktionsdanmark”, mens vidensinstitutionerne er koncentreret omkring de største byer. Dét skal projektet forsøge at imødekomme,”

siger Anders Frederiksen med henvisning til, at Manufactory skal hæve det lokale vidensniveau blandt både lav- og højteknologiske fremstillingsvirksomheder. Til gavn for den enkelte virksomhed, men også for regionen og Danmark som helhed.

Løft af vidensniveau og grøn omstilling

Dialogen med virksomhederne i Midt- og Vestjylland har vist, at de lokale erhvervsaktører har et øget fokus på den grønne omstilling.

”Primært de små- og mellemstore virksomheder arbejder med en grøn transformation. Her er akademisk  ekspertise en vigtig bidragsyder,” siger Anders Frederiksen.

Næste skridt er etableringen af det fysiske vækstteknologicenter, drevet af de indsamlede erfaringer. Centeret skal ikke kun styrke produktionssektoren gennem koncentreret knowhow, men også være katalysator for nye forskningsområder, etablering af nye virksomheder og integration af praksisnær viden i studieprojekter. ”Det skal inspirere til flere lignende samarbejder i fremtiden,” tilføjer Anders Frederiksen.

Hos Industriens Fond flugter bidraget til Manufactory med fondens målsætning om at bidrage til skabelsen af nye, frugtbare samarbejder til gavn for lokalområdet, men også for Danmark.

”Evnen til at forene teknologisk indsigt og forretningsforståelse er nøglen til øget konkurrenceevne. Derfor er det glædeligt at se de erfaringer, der er indhentet, som vil bane vejen for nye, innovative tilgange i vores i forvejen stærke produktionssektor i Danmark,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingsdirektør i Industriens Fond. 

Aarhus Universitet bringer løsninger

Interviewet er en del af årsmagasinet Aarhus Universitet bringer løsninger, der samler cases fra AU's erhvervssatsning.

Du kan læse hele årsmagasinet her