Aarhus Universitets segl

De internationale studerende er en nødvendig investering i Aarhus’ fremtid

Få det bedste ud af Aarhus som studieby - sats på internationale studerende! I et debatindlæg udgivet i Jyllands-Posten skriver erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen fra Aarhus Universitet sammen med Mathilde Bressum, politisk ordfører for Venstre i Aarhus og Poul Dalsgaard, direktør i Erhverv Aarhus om, hvorfor vi skal fastholde de internationale talenter i Danmark og Aarhus.

"Vi bør have større fokus på at gøre Aarhus til en inkluderende og mangfoldig by, hvor internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft kan trives og bidrage til vores samfund". Foto: Lars Kruse
"Vi bør have større fokus på at gøre Aarhus til en inkluderende og mangfoldig by, hvor internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft kan trives og bidrage til vores samfund". Foto: Lars Kruse

Aarhus er en populær studieby. Med flere end 50.000 studerende har byen Danmarks højeste koncentration af studerende i forhold til indbyggere. Blandt dem befinder sig omkring 6.500 internationale studerende, der tiltrukket af lokale uddannelsesinstitutioner og deres internationale anseelse er kommet langvejs fra for at dygtiggøre sig.

Udviklingen skal vi ikke kun glæde os over. Vi skal også udnytte den. For når de udenlandske studerende først har valgt at slå sig ned i Danmark, bliver de en milliardforretning for samfundet.

Samlet set har internationale dimittender bidraget med mere end 26,7 mia. kr. til den danske samfundsøkonomi i årene 2007 til 2020. Det viser en analyse fra ingeniørforeningen IDA.

Bidraget svarer til to millioner kroner per dimittend, når alle udgifter som SU og sociale ydelser er trukket fra. Her har man endda taget højde for offentlige udgifter til de studerende, der rejser hjem igen efter endt uddannelse.

I en tid, hvor erhvervslivet hungrer efter arbejdskraft, bør vi derfor gøre en ekstra indsats for at fastholde de internationale studerende i Aarhus.

Initiativet vil være kærkomment. I dag forlader hver anden internationale studerende Danmark inden for tre år efter endt studie. Og en af de helt store udfordringer er manglende tilknytning til det danske arbejdsmarked under studieopholdet.

Et stærkere økosystem omkring studiejobs til udenlandske studerende kan være den oplagte løsning. For internationale studerende, der arbejder ved siden af studiet, er hurtigere i job efter endt uddannelse. Desto flere timer de har arbejdet om ugen, jo stærkere er tendensen, viser tal fra Dansk Industri.

Størstedelen af virksomhederne hiver gerne de internationale studerende ind i medarbejderstaben, men hvis vi rigtig skal sætte turbo på udviklingen, skal vi modne både studerende og virksomheder til hinanden, når det kommer til både kulturelle og sproglige barrierer.

Indsatsen er godt i gang. Aarhus Universitet arbejder målrettet på at udvikle karriereforløb for de internationale studerende, der fremmer lokale jobmuligheder. Blandt andet gennem gratis danskkurser og opbygning af stærke relationer til erhvervslivet under studiet. I fremtiden vil skræddersyede forløb med lokale erhvervsmentorer og en målrettet jobmesse desuden være med til forme karriererejsen for de internationale studerende på universitetet.

Erhverv Aarhus arbejder sammen med Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Vestas, Grundfos, IFF og VisitAarhus for at hjælpe virksomheder i Aarhus med at tiltrække internationale medarbejdere og deres familier. Samarbejdet er en del af International Community-indsatsen, som har til formål at gøre Aarhus til et attraktivt sted for karriereudvikling og opfylde erhvervslivets behov for at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere. HEADSTART-programmet, som tilbyder support og rådgivning om international arbejdskraft, er nu også en del af Erhverv Aarhus. Det betyder, at det lokale erhvervsliv nu kan finde al den støtte, de har brug for, under samme tag.

Nøgleordet for indsatserne er samarbejde. Internationaliseringen af Aarhus berører nemlig så mange forskellige aktører i byen, at alle lige fra den lille forening eller teater til den store virksomhed og Aarhus Universitet spiller en rolle.

Opfordringen herfra er derfor et større fokus på at gøre Aarhus til en inkluderende og mangfoldig by, hvor internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft kan trives og bidrage til vores samfund på lige fod med alle andre. Det styrker økonomien, kulturen og samfundet som helhed.