Aarhus Universitets segl

Fremtiden for life science bor i Midtjylland

Life science-klyngen i Danmark er en værdifuld succes. Med en årlig eksport på 120 milliarder kroner og som kilde til 83.000 arbejdspladser bidrager virksomhederne ikke bare til en sundere verden men også til en sund økonomi i hjemlandet. Regeringens netop udsendte ny strategi for branchen har fokus er på fremtiden. Hvem skal sikre klyngens fremtid? Hvor skal næste generation af vækstlokomotiver i life science komme fra?

Life science-industrien blomstrer i Midtjylland og har potentiale til mere vækst og udvikling. Tegning: Rasmus Sand Høyer

Lone Ryg Olsen, erhvervsdirektør, Aarhus Universitet
Mai Louise Agerskov, direktør, INCUBA A/S
Mette Hoberg Tønnesen, direktør, The Link

Her vil vi vest for Storebælt gerne melde os. Vi er klar til at tage teten, når visionen om fremtidens innovative life science-hub skal realiseres.

Netop life science-innovation er vi leveringsdygtige i her i Region Midtjylland. På den nationale top ti over de iværksættervirksomheder fra alle brancher, der i 2019 fik de største venture-investeringer, har ikke mindre end tre en tilknytning til life science-miljøet på Aarhus Universitet.

Antallet af publicerede forskningsartikler inden for life science er steget med 85 pct. fra 2008 til 2018, og antallet af life science virksomheder i regionen stiger år for år.

Life science-succesen i Midtjylland står på skuldrene af et af Nordeuropas største og bedste universitetshospitaler, et helt særligt økosystem og en ikke mindre end fremragende gruppe entreprenante forskere.

Vi er stolte af virksomheder som f.eks. STipe Therapeutics. Virksomheden, der blev etableret i 2018 som et spinout af forskermiljøet på Aarhus Universitet, er et fremragende eksempel på det, vi kan inden for life science i regionen.

Lige nu beskæftiger STipe Therapeutics 16 ansatte – forskere, laboranter, en kemiker, administration og ledelse. Målet for virksomheden er at få en lægemiddelkandidat klar til de næste faser med kliniske forsøg (test på mennesker), og det kommer efter planen til at ske allerede til oktober i år. Dermed har STipe Therapeutics allerede taget de første skridt i retning af at udvikle medicin, der kan kurere kræft gennem immunterapi.

STipe Therapeutics er blot en af mange virksomheder, der er udsprunget af rigtig god videnskab på Aarhus Universitet, for entreprenørskabsånden i området har været i høj vækst de seneste fem år. Sammenlagt har virksomhederne inden for life science tiltrukket forskningsmidler tæt på en mia. kr.

Vi kan også nævne Draupnir Bio, som er i gang med at udvikle en ny type kolesterolsænkende medicin, der forhindrer blodpropper i hjertet mere effektivt end den nuværende medicin. Virksomheden, der holder til i forskerparken INCUBA, har foreløbig hentet over 200 mio. kr. i venturekapital. I Initiator Pharma, der blev børsnoteret i 2017, arbejder forskerne med udvikling af en ny type medicin til mænd med rejsningsproblemer. Vi har også et stærkt forskningsfelt inden for neuromuskulære sygdomme, der har fostret succesfulde spinouts som NMD Pharma. Og der er mange andre spændende projekter på vej.

NMD Pharma har valgt at styrke sin base i Aarhus, fordi her er en unik ekspertise inden for neuromuskulære sygdomme, som ikke findes andre steder i verden. NMD Pharma har allerede vist, at de kan tiltrække internationalt ledende fagspecialister til Aarhus og etablerede sidste år nyt hovedkvarter i forskerparken INCUBA.

Med sin beliggenhed klos op ad Aarhus Universitetshospital er forskerparken det perfekte afsæt for realiseringen af en ny life science-hub i verdensklasse. En af forudsætningerne for kommercialisering af regionens stærke forskning er adgang til attraktive udviklings- og inkubationsmiljøer med laboratorier, netværk og effektive driftsfunktioner.

INCUBA mærker regionens succes i form af stor interesse fra især biotekvirksomheder og arbejder aktuelt med en vision for udvidelse af sine faciliteter, som vil kunne rumme både spinouts, innovationsaktiviteter, acceleratorer, netværksorganisationer og service providers.

På Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet knokler lektor og erhvervsambassadør Claus Elsborg Olesen på for at blive ved med at generere virksomheder, der kan trække investeringer hjem i samme størrelsesorden, som de har gjort med de første selskaber. Han er samtidig CEO for STipe Therapeutics, så han ved, hvad han taler om.

Et gennemgående træk hos STipe Therapeutics og de øvrige spinouts er, at de arbejder med forskning på et meget højt, internationalt niveau. Deres teknologi er fagligt forankret, og virksomhederne er i stand til at omsætte forskningen kommercielt.

Netop den evne til kobling fra forskning til udvikling af kommercielle løsninger er afgørende for at udnytte det betydelige potentiale for erhvervsmæssig udnyttelse af forskningen, både på hospitalet og på videns- og uddannelsesinstitutionerne.

Life science-sektoren i Region Midtjylland er afgørende for den transformation af sundhedssektoren, vi står overfor. Der er brug for forskning og innovation inden for medicin, medico-produkter, sundhedsløsninger og digitalisering af sundhedssektoren, hvis ambitionen om et sundhedssystem i verdensklasse skal realiseres.

Derfor er vi i gang med en udbygning af regionens inkubationsfaciliteter med det formål at skabe fysiske rammer for både innovationstalenter og investorer. Det skal være et centralt, fysisk mødested, hvor erhvervsliv og forskning kan mødes for at skabe endnu tættere kontakt mellem forskere og erhvervsfolk.

Vi har allerede skabt mange arbejdsplader i lokalområdet inden for life science. Vi ser allerede nu en lægemiddelindustri blomstre op i Aarhus. Forudsætningen er, at vi kan blive ved med at skabe god videnskab, og det gør man ved at blive ved med at rekruttere de bedste forskere – både nationalt og internationalt.

Derfor er det nødvendigt at styrke life science i Region Midtjylland, og det kræver langsigtede investeringer, der kan fastholde og styrke forskningskvaliteten. Regionens succeshistorier bygger på årelang solid grundforskning, så skal man investere i noget, der giver afkast på lang sigt, så er det forskningskvalitet.

Vi kan skabe et epicenter for viden, udvikling og kommercialisering af life science-løsninger. Vi skal bringe de innovative aktører tættere sammen – såvel fysisk som relationelt – så vi får sat turbo på udviklingen af life science-løsninger i verdensklasse. Med de rette fysiske rammer kan Region Midtjylland blive en magnet for talent, viden og kapital, og dermed komme hele sundhedssektoren til gode – både nationalt og globalt.

Spiller vi kortene rigtigt, har vi muligheden for, at Aarhus og Region Midtjylland kommer til at stå på listen ved siden af Silicon Valley, Tel Aviv, Singapore og Berlin som et af de mest innovative hubs i verden.